Savjet ministara BiH dao je danas, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,uz prihvaćene sugestije koje su date na današnjoj sjednici u Sarajevu.
Savjet je zadužio Ministarstvo bezbjednosti da, u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Državnom agencijom za istrage i zaštitu /SIPA/ i Ministarstvom finansija i trezora BiH, u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih, službenih akata, sredstava za rad, opreme, objekata, materijalno-finansijskih i drugih obaveza između Direkcije i Sipe i Ministarstva bezbjednosti.

Donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog režima za građane BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Ostavi poruku