Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske (RS) Nebojša Radmanović izjavio je Srni da će odluka Suda u Strazburu o stanovima Srba u FBiH morati da bude provedena.Radmanović je ocijenio da je stav premijera FBiH Mustafe Mujezinovića o neprovodivosti te odluke dio politike koja se vodi od rata, koja je antidejtonska, protivna međunarodnom pravu i suprotstavljena sudu u Strazburu.

„Mujezinovićev izjava grozan je primjer u 21. vijeku kako čovjek misli da se rješavaju pitanja i kako se uskraćuju prava ljudima koji to imaju po odluci Suda u Strazburu. Ipak, on ili neki drugi koji će doći poslije njega, moraće realizovati tu odluku. Možete misliti kada bi se neko iz RS tako ponašao, kakve bi bile reakcije, pogotovo međunarodnih zvaničnika“, rekao je Radmanović.

On je istakao da do ovakvog problema sa stanovima Srba nije trebalo ni da dođe, dodajući da se na ovom primjeru pokazuje različit pristup u BiH, jer je RS ispunila svoje obaveze u vezi sa vraćanjem imovine.

„Dok je u RS sve vraćeno, osim u neznatnom broju slučajeva koji su sada na sudovima, i tako potpuno ispunjen aneks o povratku imovine izbjeglim i raseljenim licima, u Sarajevu se to potpuno osporava. Sarajevo i FBiH osporavaju Ustav FBiH, koji ne funkcioniše kada su u pitanju Srbi i tendenciozno na taj način smanjuju srpsku populaciju u FBiH a pričaju o multietničnosti“, naveo je Radmanović.

On je ocijenio da nije neobično da međunarodna zajednica na ovakve izjave ne reaguje, kada ih govore sarajevski političari, istakavši da se skoro svi iz vrha politike u FBiH tako ponašaju.

„Za njih Dejton nije ništa, oni su sebi uzeli za pravo da ga ne izvršavaju, da krše ljudska prava, etiketiraju ljude, dijele ih, i niz drugih stvari. Čitav poratni period, a to je već 15 godina, političke strukture u Sarajevu ne provode Dejtonski mirovni sporazum, rade otvoreno protiv Evropske konvencije o ljudskim pravima, iako se na nekim drugim primjerima pozivaju na njih i ovo je jedan od tih brojnih slučajeva“, upozirio je Radmanović.

On smatra da Mujezinovićeva izjava i to što jedan broj političara iz FBiH ne izvršava neke presude međunarodnih sudova govori da oni neće u EU, dodavši da je nemoguće da se neko ne pridržava zajedničkih stvari tamo gdje se mu se ne sviđa, a da insisitira tamo gdje mu to odgovara.

„To potvrđuje tezu da postoje ljudi koji samo pričaju o EU, a neće u tu EU. To nije jedini primjer i to nije dobro za BiH. U RS je zacrtana vladavina prava, ostvaruje se sve bolje i bolje i primiče evropskim državama, dok nije tako u FBiH, tako da je BiH podijeljena i u tom smislu“, zaključio je Radmanović.

Sud za ljudska prava u Strazburu odlučio je da BiH Branimiru Đokiću, bivšem oficiru JNA, mora u roku tri mjeseca, od dana kada presuda postane konačna, isplatiti 60.000 evra na ime materijalne i 5.000 evra nematerijalne štete, kao i 200 evra za troškove, jer mu nije omogućeno vraćanje stana u Sarajevu.

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović smatra da bi bilo neprovodivo odluku Suda u Strazburu u slučaju „Đokić“ primijeniti na bar hiljadu stanova koji su prije rata bili u vlasništvu Srba. „Ne pada nam na pamet da uzimamo od onih koji su branili BiH i dajemo onima koji su je napadali, po cijenu bilo čega“, rekao je Mujezinović.

Ostavi poruku