Za pravoslavne vjernike danas počinje četrnaestodnevni Velikogospojinski post, koji se okončava na praznik Uspenja Presvete Bogorodice – Veliku Gospojinu, 28. avgusta.Velikogospojinski post je na vodi, osim subotom i nedjeljom, kada se dozvoljava ulje i vino, i na Preobraženje, kada se razrješava na ribu.

Za hrišćane post nije samo uzdržavanje od masne i mrsne hrane, već ima prvenstveno duhovnu dimenziju i ogleda se u uzdržavanju od rđavih misli, riječi i djela, te pojačanju molitava i činjenju dobročinstva.

Duhovno se nad tjelesnim naročito naglašava tokom posta, kada duhovnim očvršćavanjem i molitvama čovjek umanjuje mogućnost svjesnog ili nesvjesnog činjenja grijeha.

Post je uveo Isus Hristos, koji je četrdeset dana i noći postio u pustinji, nakon čega je izašao kao pobjednik nad iskušenjima koja mu je postavio Sotona.

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve /SPC/, osim jednodnevnih, postoje i višednevni postovi, a to su, uz Velikogospojinski, još i Veliki ili Časni post, Božićni i Petrovski.

Ostavi poruku