Centralna izborna komisija /CIK/ BiH donijela je , u skladu Izbornim zakonom BiH, novo uputstvo o postupku žrijebanja i imenovanja članova biračkih odbora.„Novo uputstvo koje je donijela CIK BiH pravičnije je i izbjegnuta je situacija prevlasti bilo kojeg političkog subjekta kada je riječ o imenovanju članova biračkog odbora“, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Ovim uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i sertifikovanja članova biračkih odbora i mobilnih timova za glasanje, CIK BiH nastoji riješti kontradikcije u zakonu koje regulišu imenovanje članova biračkih odbora

Uputstvo će, zajedno sa spiskovima ovjerenih političkih subjekata, biti dostavljeno opštinskim izbornim komisijama u BiH da bi one mogle pristupiti organizovanju žrijebanja za biračke odbore, a proces imenovanja članova biračkih odbora završen, najkasnije do 3. septembra.

Ostavi poruku