Ministar spoljnih poslova Francuske Bernar Kušner izjavio je da je uvjeren da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu doprinosi stabilnosti regiona i smatra da je ovim završeno cijepanje Jugoslavije i da drugi regioni, poput Republike Srpske, ne mogu iz odluke suda da izvlače slične zaključke.

„Kada je riječ o BiH, sporazumi iz Dejtona i Pariza eksplicitno isključuju bilo kakvu mogućnost secesije. Ovi sporazumi obavezuju sve građane i političare BiH, kao, uostalom, i Srbije i Hrvatske, i predsjednik Boris Tadić je o tom pitanju iznio veoma jasne stavove koji imaju moju punu podršku“, rekao je Kušner za „Večernje novisti“.

Kušner je ocijenio da savjetodavno mišljenje MSP-a nije pobjeda jednih nad drugima, te poručio da se sada treba okrenuti budućnosti i ponudio podršku Francuske u evropskim integracijama, naglašavajući da Beogradu u procesu približavanja EU nije postavljen uslov priznanje Prištine.

On je naveo da će Francuska, zemlja osnivač te unije, nastaviti da čini sve da „olakša dijalog između Srbije i Kosova“ i omogući im napredak ka evropskoj budućnosti, ističući da je nezamislivo da dvije zemlje pristupe EU a da prije toga nisu riješile nesporazume.

Međunarodni sud pravde donio je 22. jula savjetodavno mišljenje da kosovski Albanci deklaracijom o jednostranom proglašenju nezavisnosti nisu prekršili međunarodno pravo, niti rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN 1244, kao ni pravni poredak ustanovljen u pokrajini tom rezolucijom.

Misija Srbije pri UN podnijela je 28. jula Generalnoj skupštini UN Rezoluciju kojom se jasno ističe da jednostrana secesija nije prihvatljiv način za rješavanje teritorijalnih pitanja i poziva na pronalaženje rješenja putem dijaloga.

Ostavi poruku