Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Rajfajzen Centralbank Austrija za projekat „Izgradnja nove bolnice u Bijeljini“.U saopštenju Savjeta ministara BiH podsjeća se da je Sporazum u ime BiH potpisao ministar finansija i trezora Dragan Vrankić 31. maja, da je iznos kredita do 15.000.000 evra sa alokacijom kompletnog iznosa na Republiku Srpsku, te da Ministarstvo inostranih poslova BiH treba dostaviti prijedlog odluke o ratifikaciji Predsjedništvu BiH radi donošenja.

Ostavi poruku