Za savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde da deklaracija o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova nije protivna međunarodnom pravu glasalo je 10 sudija, dok su četiri bila protiv – saopštio je predsjednik MSP-a Hisaši Ovada.   Ovada je, čitajući savjetodavno mišljenje tog suda o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, saopštio da deklaracija kojom je kosovski parlament proglasio nezavisnost nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, zato što međunarodno pravo ne sadrži zabranu takvih deklaracija. „Deklaracija o nezavisnosti Kosova nije povrijedila međunarodno pravo, zato što to pravo ne sadrži zabranu takvih deklaracija“, rekao je Ovada.

Ostavi poruku