Zbog pretnji svedocima, Haški tribunal će ponoviti suđenje bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju i dvojici njegovih saradnika. Haradinaj odmah sproveden u pritvorsku jedinicu u Sheveningenu. „Odluka suda je velika pobeda Serža Bramerca i njegovog tima u borbi za prava žrtava“, rekao Bruno Vekarić.

Bivši komandant i pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj, Idriz Baljaj i Ljah Brahimi ponovo će se naći pred Haškim tribunalom, jer će im suđenje biti delimično ponovljeno, odlučilo je Apelaciono veće Tribunala.

„Sudsko veće nije dobro procenilo opasnost koju su po suđenje predstavljale pretnje svedocima… Kada se u obzir uzme važnost tih svedoka za tužilaštvo, ova greška je podrila valjanost procesa i rezultirala neispunjavanjem pravde“, rekao je predsednik Tribunala Patrik Robinson.

Haradinaj, koji se u sudnici pojavio u tamnom odelu, nije pokazivao preterane emocije dok su ga stražari sprovodili u pritvorsku jedinucu u Sheveningenu.

Suđenje bivšim pripadnicima OVK biće ponovljeno po šest od 37 tačaka optužnice, koje se odnose na zločine nad pritvorenicima u zarobljeničkom logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana od marta do septembra 1998. godine.

Tim tačkama, Haradinaju i saoptuženima Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju na teret su stavljena ubistva, okrutno postupanje i nehumani postupci, kao kršenje zakona i običaja ratovanja.

Istovremeno, Apelaciono veće je odbacilo žalbu tužilaštva na oslobađajuću presudu Baljaju po drugim tačkama optužnice za silovanje i ubistva, kao i žalbu Brahimaja na kaznu od šest godina zatvora na koju je bio osuđen zbog zlodela iz drugih tačaka optužnice.

Apelaciono veće prihvatilo je argument tužilaštva da prvostepeni proces nije bio pravičan zato što Pretresno veće nije uložilo dovoljno napora da sasluša dva ključna svedoka protiv optuženih, koji su odbili da svedoče zato što su bili „uznemiravani“ i „zastrašeni“.

Ti svedoci, Šefćet Kabaši i osoba čiji je identitet zaštićen, bili su pripadnici OVK u Jablanici. Pred Tribunalom su odbili da svedoče, iako su prethodno tužilaštvu dali izjave koje su optuživale Haradinaja, Baljaja i Brahimaja.

Pretresno veće je na prvostepenom suđenju počinilo grešku uskraćujući tužilaštvu dodatno vreme da obezbedi iskaze ključnih svedoka u situaciji u kojoj su svedoci bili uzmeniravani i zastrašivani i time je sprečeno da pravda bude zadovoljena, navodi se u odluci koja je doneta većinom glasova sudija, uz protivljenje predsedavajućeg Robinsona.

Prema odluci, Pretresno veće nije dobro procenilo uticaj zastrašivanja svedoka na pravičnost suđenja i propustilo je da preduzme primerene korake da osigura njihove iskaze.

Prvostepenom presudom od 3. aprila 2008. godine, Haradinaj je oslobođen optužbi, jer nije „van svake sumnje“ dokazano da je bio umešan ili odgovoran za zlodela pobrojana u 37 tačaka optužnice. Tom prilikom, oslobođen je i Baljaj.

Brahimaj je osuđen na šest godina zatvora, zbog okrutnog postupanja prema zarobljenicima u logoru OVK u selu Jablanici.

Tribunal je, u martu 2005, protiv Haradinaja, Baljaja i Brahimaja, podigao optužnicu kojom ih tereti, po 37 tačaka, za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, na osnovu individualne krivične odgovornosti.

Reč je i o učešću u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, koji je počinjen nad Srbima, Romima i Albancima, od 1. marta do 30. septembra 1998. godine.

Haradinaj se dobrovoljno predao Tribunalu u martu 2005, a suđenje je počelo dve godine kasnije.

Tužilaštvo se žalilo na oslobađajuću presudu i zatražilo da Apelaciono veće naloži delimično ponavljanje suđenja po šest od 37 tačaka optužnice, koje su se odnosile na zločine nad pritvorenicima u jablaničkom logoru.

Ostavi poruku