Marko Boškić, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, osuđen je na deset godina zatvora zbog učešća u ubistvu više stotina srebreničkih muškaraca u julu 1995. godine.Sud BiH oglasio je Boškića krivim za zločin protiv čovječnosti počinjen u julu 1995. godine nad Bošnjacima sa područja Srebrenice.

„Ova kazna je u rasponu ugovorene sporazumom, ali je i najniža propisana kazna koja se predviđa za ovo djelo. Smatram da će se njome apsolutno ispuniti svrha kažnjavanja“, rekao je sudija Ljubomir Kitić.

Marka Boškića, nekadašnjeg pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS-a, Tužilaštvo je teretilo da je 16. jula 1995. godine, skupa sa još sedam pripadnika istog odreda, učestvovao u „pogubljenju po prijekom postupku“ više stotina zarobljenih Bošnjaka na Vojnoj ekonomiji Branjevo u selu Pilica.

Nakon što je Boškić prihvatio sporazum o priznaju krivnje 5. jula ove
godine, a koji je Sud na ovom ročištu i potvrdio, sudija Kitić je obrazložio i olakšavajuće okolnosti koje su uticale na izricanje presude.

„Kao olakšavajuću okolnost Sud je uzeo činjenicu da je Boškić u ubistvima učestvovao pod prisilom te da je i sam svjesno priznao krivicu“, obrazložio je sudija Kitić.

Boškić je uhapšen u aprilu 2009. godine na sarajevskom aerodromu nakon što je deportovan iz SAD-a, gdje je bio osuđen na pet godina i tri mjeseca zatvora zbog kršenja imigracionih propisa i davanja lažnih podataka o pripadnosti oružanim snaga za vrijeme rata u BiH.

Tužilaštvo BiH je istaklo da je Boškić pružio „značajne informacije“ o
zločinu na ekonomiji Branjevo i ostalim počiniocima čime je doprinio otkrivanju i procesuiranju više osoba koje su odgovorne za egzekucije i strijeljanje zarobljenih Srebreničana, kao i uklanjanje tragova zločina.

Boškić se sporazumom obavezao da će po potrebi svjedočiti u ostalim
predmetima pred Sudom BiH, te Tribunalom u Haagu.

Vrijeme provedeno u pritvoru Boškiću će biti uračunato u kaznu.

Za sudjelovanje u ubistvima Srebreničana na Vojnoj ekonomiji, Državno tužilaštvo sumnjiči Vlastimira Golijana, Zorana Goronju, Stanka Savanovića i Franca Kosa, također bivše pripadnike 10. diverzantskog odreda, koji su uhapšeni početkom 2010. godine.

Pred Sudom BiH u toku je suđenje i Momiru Pelemišu, zamjeniku komandanta i načelnika štaba Prvog bataljona Zvorničke brigade VRS-a, i Slavku Periću, pomoćniku komandanta za bezbjednost u istoj brigadi, koji se terete za ubistva Srebreničana tokom jula 1995. godine u Domu kulture Pilica i Vojnoj ekonomiji Branjevo.

Ostavi poruku