Na suđenju bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću danas je izveden nov svedok optužbe, sarajevski lekar Milan Mandilović,oji je rekao da je Sarajevo bilo 44 meseca u opsadnom stanju, koje je ostavilo posledice i na fizičko i na psihičko stanje stanovništva.

Mandilović, koji je tokom celog rata radio u bivšoj vojnoj bolnici u Sarajevu, rekao je da su uslovi bili veoma teški, jer su granate padale na bolnicu, kao i snajperska i druga paljba.

„Bolnica je granatirana 44 meseca, koliko je rat trajao, bolnica je pretrpela oštećanja sa svih strana, a daleko najintenzivnije sa južne strane“, naglasio je svedok optužbe, koji je ukazao da su južnu sranu iznad grada kontrolisale snage bosanskih Srba.

Bolnica je, kako je rekao Mandilović, imala tu nesreću da se nalazi na prvoj borbenoj liniji i da je iz pravca Jevrejskog groblja, položaja koji su držali bosanski Srbi, gađana svakodnevno.

„Jevrejsko groblje nije jedina tačka odakle je gađana bolnica, ali je najbliža tačka bolnici“, dodao je Mandilović.

Karadžić je, međutim, tokom unakrsnog ispitivanja svedoka predočio da je Jevrejskog groblje bilo ničija zemlja i da su južno od groblja bili srpski, a istočno muslimanski položaji.

„Tokom čitavog rata uslovi su bili teški. Oskudevali smo u lekovima, medicinskom materijalu, struji, plinu, vodi, svi ti elementi važni za normalan rad, bili su reducirani“, kazao je Mandilović, dodavši da nijednog momenta bolnica nije stala sa radom i nije prestala da ukazuje pomoć obolelima i povređenima.

Prema rečim svedoka, život i rad u bolnici i život u Sarajevu imali su određene sličnosti – obični građani bili su izloženi svakodnevnom, intenzivnom teroru oružja i oruđa snaga koje su okruživale grad, građani nisu imali vodu, plin, struju i hranu, to sve je ugrožavalo život stanovništva.

„S obzirom na dužinu trajanja i dan danas imamo određene posledice u vidu posttraumatskog i stresnog ratnog simptoma, ne samo vojnici već i obični građani koji slobodno mogu da kažu da su bili na prvoj liniji fronta“, rekao je Mandilović.

Svoje svedočenje, kao svedok suda, prethodno je završio Momčilo Mandić, bivši ministar pravde u vladi Republike Srpske.

Mandić je na kraju svedočenja ukazao da komandant Vojske RS general Ratko Mladić nije poštovao civilnu vlast RS, uključujući i Karadžića, i da ga „niko nije mogao smeniti“.

Kao primer njegove samovolje naveo je događaj iz 1993. godine, kada je naredio hapšenje desetak ministara, među kojima je bio i ministar odbrane Mićo Ninković, i koji su morali 10 dana u Han Pijesku da hrane svinje.

Karadžić u ponedeljak, 19. jula, nastavlja sa unakrsnim ispitivanjem svedoka optužbe Mandilovića.

Ostavi poruku