Ministar pravde Republike Srpske Džerard Selman rekao je da predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić treba dobro da pročita Dejtonski sporazum, dejtonski Ustav BiH i zakone koje je nametnuo visoki predstavnik kako bi vidio da RS apsolutno ima ustavni i svaki drugi osnov da donese zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji.

„Silajdžić, bez obzira na to što je bio u Dejtonu, ne poznaje Dejtonski mirovni sporazum i Ustav“, rekao je Selman, komentarišući Silajdžićeve stavove da Nacrt zakona o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriji RS a pod zabranom je raspolaganja, koji je usvojila Narodna skupština RS, predstavlja direktan nasrtaj na ustavno uređenje BiH koje je definisano Dejtonom.

Selman je za „Glas Srpske“ rekao da Nacrt zakona koji je usvojen u Narodnoj skupštini RS nijednom odredbom ne narušava temelje Dejtona.

On je istakao da Sporazum o sukcesiji nije osnov za sticanje prava vlasništva.

„U Dejtonskom mirovnom sporazumu BiH stvorena je tako da je čine dvije teritorijalne jedinice, RS i FBiH, i na osnovu tumačenja Sporazuma o sukcesiji imovina koja se nalazi na teritoriji RS i FBiH pripada tim teritorijalnim jedinicama“, rekao je Selman.

Narodna skupština RS usvojila je 13. jula Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske i pod zabranom je raspolaganja, čijim odredbama je predviđeno da se imovina na teritoriji entiteta smatra njegovim vlasništvom.

Nacrt zakon omogućava da Vlada RS, u sporazumu sa Savjetom ministara BiH, imovinu Srpske da na korišćenje bez naknade institucijama BiH radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.        Ovaj akt predviđa i mogućnost da Vlada RS može dio imovine prenijeti na jedinice lokalne samouprave, kao i na javne ustanove ili preduzeća čiji je osnivač.

Silajdžić smatra da Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS ne samo da krši zakone i odluke koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH, nego je direktan nasrtaj na ustavno uređenje BiH koje je definisano Dejtonskim sporazumom. On je rekao da ovaj nacrt zakona doslovno prepisuje prudski princip – teritorijalno-funkcionalni princip podjele imovine, prema kojem većina imovine, odnosno gotovo sva, pripada entitetu na čijoj teritoriji se nalazi.

Ostavi poruku