Okružno tužilaštvo u Murskoj Soboti u Sloveniji podiglo je optužnicu protiv oficira bivše JNA generala Vlade Trifunovića i pukovnika Berislava Popova, zbog zločina protiv civila prilikom intervencije JNA u Sloveniji juna 1991. godine.

Prilikom sukoba sa slovenačkim teritorijalcima poginula su petorica, ranjeno je 17 vojnika JNA, a zarobljeno 30. Uništeno je dvadesetak vozila, od toga dvanaest borbenih.

Oni se terete za zločin protiv civila na osnovu komandne odgovornosti, prema kojoj je Trifunović kao pretpostavljeni komandant Varaždinskog korpusa izdao naređenje Popovu, komandantu kasarne Kalnički partizani u Varaždinu, da u Sloveniji zaposjedne granične prelaze sa Austrijom – preko Ormoža, Ljutomera do Gornje Radgone – potvrđeno je beogradskom listu “Danas“ u ovom tužilaštvu.

Helsinški odbor u Sloveniji pokrenuo je pitanje ratnog zločina koji su tamošnji teritorijalci počinili nad pripadnicima JNA, ali bez rezultata. Popov je rekao da sud u Srbiji nije obaviješten o ovoj optužnici.

„Spor se vodi od 1992. za učešće naše jedinice u ratu u Sloveniji. Moj neposredni komandant tada je bio general Trifunović, dok je komandant Pete vojne oblasti bio sada pokojni general Konrad Kolšek, koji je pred slovenačkim sudom dokazao da nije kriv“, istakao je Popov.

On je i ranije izjavio da ništa nije učinio samovoljno i izvan pravila, principa i vojničke etike i da je akciju izvedena na osnovu odluke Savezne vlade i vojničkih naređenja.

„Moja jedinica nije ništa činila u smislu ratnih zločina, jer nikoga nismo streljali, vješali, nikoga nismo uhapsili, nismo ništa razarali iz čista mira i objesti, nikoga nismo prvi napadali“, rekao je svojevremeno u svojoj odbrani pukovnik Popov.

Trifunović i Popov su u Okružnom sudu Varaždinu osuđeni zbog navodnih ratnih zločina na po 15 godina zatvora.

Ostavi poruku