Naslovna Bosna i Hercegovina MUP Srpske radi u skladu sa zakonom!

MUP Srpske radi u skladu sa zakonom!

0

Član Tima za istraživanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Radovan Pejić izjavio je danas Srni da sa punom moralnom i materijalnom odgovornošću može reći da MUP Srpske, odnosno Tim za istraživanje ratnih zločina postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH. „Izvršavamo sve naredbe i zahtjeve Tužilaštva i Suda BiH, nadležnih okružnih i kantonalnih sudova i tužilaštava“, poručio je Pejić i kategorično odbacio tvrdnje Damira Arnauta, savjetnik za pravna pitanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, da su on i Simo Tuševljak zaštićenom svjedoku u predmetu zahtjeva Srbije za izručenje člana ratnog Predsjedništva BiH Ejupa Ganića pred londonskim sudom nudili posao u MUP-u ukoliko svjedoči u korist Beograd.

Pejić je naglasio da ni on, kao inspektor, ni Tuševljak, kao koordinator u Timu za istraživanje ratnih zločina u MUP RS nikada nisu vrbovali niti uticali na svjedoke koji daju izjave u tužilaštvima u BiH.

„Ne znam o kojem je konkretno zaštićenom svjedoku riječ, ali tvrdim da ni Tuševljak ni ja ni na jednog, pa ni na zaštićene svjedoke nismo uticali“, kategoričan je Pejić.

On je objasnio da o tome da li će neko biti zaštićeni svjedok ili ne ne odlučuje MUP RS, nego odlučuju sudovi na prijedlog nadležnih tužilaštava.

Tim, u svim slučajevima kada ga svjedoci obavijeste da su uznemiravani od odbrana ili oštećenih ili prijavljenih lica, kaže Pejić, o tome odmah obavještava Tužilaštvo BiH koje je u skladu sa zakonom nadležno da preduzima dalje mjere i aktivnosti.

Pejić je zahvalio svim građanima BiH koji se dobrovoljno jave Timu i dostave bitne podatke o tome šta su i gdje i kad vidjeli, naročito kad je riječ o ratnim zločinima.

Arnaut je na današnjoj konferenciji za novinare, održanoj u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu, danas optužio i MUP RS da djeluje, kako je rekao, kao agent strane države i radi na nelegalan način, te da se služi korumpiranim metodama i pritiskom.

On tvrdi da se u dokumentaciji koju je srbijanska strana dostavila sudu u Londonu nalazi i svjedočenje tog lica koje je označeno kao zaštićeni svjedok „A“, a koje je navelo da je Arnaut od njega tražio da odustane od tog iskaza. „Ja sam o ovome usmeno svjedočio pred sudom u Londonu i pobio sam to njegovo svjedočenje, što je sud i prihvatio“, tvrdi Arnaut.

Na pitanje kako zna da navedeno lice i njemu nije dalo pogrešne informacije kako bi stekao neku korist, Arnaut je rekao da ne može biti siguran da je to lice reklo istinu.

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku Cancel reply

Exit mobile version