Član Tima za istraživanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Radovan Pejić izjavio je danas Srni da sa punom moralnom i materijalnom odgovornošću može reći da MUP Srpske, odnosno Tim za istraživanje ratnih zločina postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH. „Izvršavamo sve naredbe i zahtjeve Tužilaštva i Suda BiH, nadležnih okružnih i kantonalnih sudova i tužilaštava“, poručio je Pejić i kategorično odbacio tvrdnje Damira Arnauta, savjetnik za pravna pitanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, da su on i Simo Tuševljak zaštićenom svjedoku u predmetu zahtjeva Srbije za izručenje člana ratnog Predsjedništva BiH Ejupa Ganića pred londonskim sudom nudili posao u MUP-u ukoliko svjedoči u korist Beograd.

Pejić je naglasio da ni on, kao inspektor, ni Tuševljak, kao koordinator u Timu za istraživanje ratnih zločina u MUP RS nikada nisu vrbovali niti uticali na svjedoke koji daju izjave u tužilaštvima u BiH.

„Ne znam o kojem je konkretno zaštićenom svjedoku riječ, ali tvrdim da ni Tuševljak ni ja ni na jednog, pa ni na zaštićene svjedoke nismo uticali“, kategoričan je Pejić.

On je objasnio da o tome da li će neko biti zaštićeni svjedok ili ne ne odlučuje MUP RS, nego odlučuju sudovi na prijedlog nadležnih tužilaštava.

Tim, u svim slučajevima kada ga svjedoci obavijeste da su uznemiravani od odbrana ili oštećenih ili prijavljenih lica, kaže Pejić, o tome odmah obavještava Tužilaštvo BiH koje je u skladu sa zakonom nadležno da preduzima dalje mjere i aktivnosti.

Pejić je zahvalio svim građanima BiH koji se dobrovoljno jave Timu i dostave bitne podatke o tome šta su i gdje i kad vidjeli, naročito kad je riječ o ratnim zločinima.

Arnaut je na današnjoj konferenciji za novinare, održanoj u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu, danas optužio i MUP RS da djeluje, kako je rekao, kao agent strane države i radi na nelegalan način, te da se služi korumpiranim metodama i pritiskom.

On tvrdi da se u dokumentaciji koju je srbijanska strana dostavila sudu u Londonu nalazi i svjedočenje tog lica koje je označeno kao zaštićeni svjedok „A“, a koje je navelo da je Arnaut od njega tražio da odustane od tog iskaza. „Ja sam o ovome usmeno svjedočio pred sudom u Londonu i pobio sam to njegovo svjedočenje, što je sud i prihvatio“, tvrdi Arnaut.

Na pitanje kako zna da navedeno lice i njemu nije dalo pogrešne informacije kako bi stekao neku korist, Arnaut je rekao da ne može biti siguran da je to lice reklo istinu.

Ostavi poruku