Direktor Federalne uprave policije /FUP/ Zlatko Miletić izjavio je da je policija utvrdila motive terorističkog napada u Bugojnu, ali da ih još ne može otkriti zbog istrage koja se provodi u Tužilaštvu BiH.

Govoreći o krim-obavještajnim podacima koja policija sakuplja, on je naveo da postoji određeni broj kategorisanih lica koja predstavljaju potencijalnu opasnost da mogu počiniti krivična djela u vezi sa terorizmom.

„Riječ je o relativno velikom broju lica. Pripadaju različitim vjerskim radikalnim pravcima, a u odnosu na proteklu godinu, kada ih je bilo registrovano više od 500, taj broj se povećao“ – rekao je Miletić za današnji „Dnevni avaz“.

Prema njegovim riječima, s obzirom na strukturu te grupe iz prošle i prethodnih godina, interesantno je da je broj stranaca afro-azijskog porijekla znatno opao i iznosi tri do četiri odsto.

„Ovdje je prvenstveno riječ o građanima BiH, lokalnom stanovništvu i upravo to je veliki problem. Veliki broj njih, možda čak i više od 90 odsto, dolazi iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Mogu reći da su te grupe na koje oni usmjeravaju interes, uglavnom djeca ili maloljetna lica“ – istakao je Miletić in dodao da da u ovom trenutku javnosti ne može da predoči konkretne dokaze do kojih je policija došla.

„Ali, ima tu veoma ružnih stvari da ponekad za pojedine od njih mogu slobodno reći da su na granici razuma“ – naveo je on.

Miletić smatra da u BiH ne postoje dovoljno iskorišteni mehanizmi da se ta lica kontrolišu.

„Kapacitete koje po tom osnovu imamo trenutno u BiH nisu dovoljni. Ne možemo to uraditi sa aspekta kadrovskih kapaciteta. Trenutno FUP nedostaje 23 odsto policijskih službenika, odnosno oko 250. Vlada Federacije BiH je u finansijskim teškoćama i nismo zbog toga ni tražili da bude popunjen čitav taj broj, već nešto više od jedne trećine. Da bismo to uradili, nama pod hitno treba oko 860.000 KM za njihove plate. Dobio sam akt ministra da se taj naš zahtjev odbija, jer neće biti transfera tih sredstava“ – naglasio je Miletić.

Prema njegovim riječima, operacije praćenja potencijalnih terorističkih grupa su veoma skupe, pogotovo ako je riječ o većoj grupi.         „Ti troškovi znaju porasti na nekoliko stotina hiljada KM po jednom predmetu. Neko mora da obezbjedi taj novac“ – konstatovao je Miletić.

On smatra da je u BiH najveći problem za rješavanje terorističkih prijetnji politička volja. „Bez nje nema rješavanja ovog problema. Odgovornost se uglavnom prebacuje sa jednih na druge“ – tvrdi Miletić.

Govoreći o ulozi međunarodne zajednice u BiH u svemu tome, Miletić je rekao da ima osjećaj da ponekad međunarodna zajednica, iako je to mogla, nije htjela od ovog prostora da napravi normalnu državu.

„Kada sam govorio o pojedinim licima iz međunarodne zajednice, vrlo lako je izanalizirati kako su pojedine grupe došle u BiH i pored svih zabrana koje su postojale. Kojim su kanalima ovdje ubačeni, šta im je bio politički cilj, kako su ostali tu, ko ih je zbrinjavao, koja su prava imali itd.“ – pojasnio je Miletić.

Ostavi poruku