Ministar finansija Republike Srpske (RS) Aleksandar Džombić rekao danas da nijedna finansijska institucija ne može biti oslobođena odgovornosti ukoliko je bilo falsifikovanja dokumenata ili drugih prevara prilikom podizanja kredita, te da ne treba odustajati od kategorije jemstva.

Džombić je rekao u toku rasprave u Narodnoj skupštini RS o izvještajima o stanju u bankarskom sistemu da, ukoliko je bilo falsifikovanja dokumenata ili drugih prevara prilikom podizanja kredita, to mora biti sankcionisano i procesuirano.

„Molim vas da zbog takvih pojedinačnih slučajeva ne odustajemo od kategorije jemstva jer će to dovesti do određenih problema. Ako bi sada oslobodili jemce njihovih obaveza, desilo bi se da bi banke imale dodatne rezervacije na svoj portfelj, da bi taj portfelj pao, da bi te banke ušle u gubitke i da bi prestale davati kredite onim klijentima koji to zaslužuju“, rekao je Džombić.

On je naglasio da je ključno pitanje ko je prevario žirante – onaj ko je digao kredit ili banka?

Perica Bundalo iz PDP-a predložio je da parlament RS usvoji zaključak kojim se zadužuje Vlada RS da pokrene izmjene Zakona o izvršnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima u dijelu supstidijarnog jemstva.

Bundalo je rekao da izmjene Zakona o izvršnom postupku treba da se odnose na to da se od dužnika traži izmirenje obaveza dok ima sredstva i imovinu, a preostali dio potraživanja može pokrenuti prema sudužniku i jemcu.

Poslanik DNS-a Spomenka Stevanović pitala kako je moguće da se, uprkos postojanju centralne evidencije komitenata, licima koja su već prezadužena odobravaju novi krediti i šta Agencija za bankarstvo RS namjerava uraditi da zaštiti prevarene žirante uz učešće službenika banaka i mikrokreditnih organizacija.

Šef poslaničkog kluba PDP-a Branislav Borenović smatra da Agencija za bankarstvo RS nije adekvatno reagovala u slučajevima kada su banke za kredite koji su u toku nezakonite mijenjale kamatne stope.

Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da se izmjenama zakonske regulative što prije mora stati u kraj prevarama i malverzacijama prilikom dizanja kredita.

U ime Kluba poslanika SDS-a on je predložio nekoliko zaključaka u kojim se traži da Agencija za bankarstvo analizira naplate potraživanja od žiranata, da Vlada napravi izmjene zakonske regulative, a potom o tome dostave izvještaj Narodnoj skupštini RS.

Poslanik SDP BiH Mehmed Kopić rekao je da bi poslanici trebali biti složni kada je u pitanju donošenje propisa kojima bi se stalo u kraj prevarama prilikom dizanja kredita i podržati zaključke u kojima se to traži.

Poslanik SNSD-a Perica Rajčević rekao je da ne treba miješati tržište i socijalnu politiku jer još niko u toj kombinaciji nije postigao uspjeh, ta naglasio da je i bogata Amerika spašavala banke, a ne dužnike.

„Ako se vaši žiranti, prijatelji, kumovi, rođaci oslobode obaveze vraćanja kredita ako vi ne vraćate, zašto bi vi vraćali isti. To bi u praksi značilo i da u roku od deset dana ne bi imali banaka ni finansijskog sektora“, rekao je Rajčević.

On je naglasio da pitanje žiranata treba rješavati pažljivo, vodeći računa da je određen broj žiranata svojom voljom po važećim zakonskim propisima pristao da vraća dug umjesto nekog drugog u slučaju da taj isti ne vraća kredit.

U Narodnoj skupštini RS u toku je razmatranje Informacije o privatizaciji državnog kapitala u Akcionarskom društvu Novi rudnik mrkog uglja „Miljevina“ kod Foče.

Ostavi poruku