Један од најраширенијих метода селефија у привлачењу и врбовању нових сљедбеника јесте њихов ангажман у „пружању помоћи“ дјеци и омладини, тако што им се исплаћује мјесечна финансијска помоћ, сезонски им се поклањају књиге и други школски прибор, обућа и одјећа, те бесплатни курсеви учења страних језика, упозорава Обавјештајно-безбједносна агенција (ОБА) БиХ.

„Многи родитељи су због тешког материјалног положаја у којем се налазе приморани да прихвате такву помоћ. Међутим, она је условљена прихватањем ислама на начин како га селефије и практикују. Озбиљан приступ супротстављању ширењу селефизма подразумијева у првом реду супростављање овој појави“, наводи се у приједлогу мјера за борбу против тероризма, екстремизма и радикализму, који је сачинила ОБА.

Један од најважнијих ступова селефизма, упозорава ОБА БиХ, је финансирање. „Углавном се ради о новцу из иностранства који се у БиХ транспортује по систему из руке у руку, без икаквих потврда и признаница. У том смислу треба интензивирати активности надлежних органа на темељитој контроли на граници, а потом и у земљи“, истиче се у приједлогу мјера ОБА БиХ.

Према њиховом мишљењу, појава селефизма могла би унијети међумуслимански и међубошњачки раздор, али и изазвати озбиљне посљедице у смислу продубљивања јаза између вјерских и етничких група у БиХ, те довести у питање европске интеграције.

У приједлогу мјера за борбу против тероризма наводи се да би прво требало зауставити ширење селефизма, у чему би „најзначајнију улогу требало да има Исламска заједница у БиХ“.

„Њен углед међу највећим дијелом босанских муслимана је неупитан. Осим снажне афирмације вриједности традиционалног босанског ислама, активније би се требало опредијелити и у смислу негације увозних емисара и идеологија“, сматра ОБА.

У документу се оцјењује да би било корисно да се појача присуство представника и имама Исламске заједнице у БиХ у земљама ЕУ, САД и Аустралији, с обзиром на податак који има ОБА да је знатан број муслимана у дијаспори због недостатка избора „приморан“ на прилазак селефијским џематима, јер других често нема.

ОБА сматра и да би Исламска заједница у БиХ „требало транспарентније да се одреди према својим члановима који кокетирају или су у потпуности прихватили селефизам“.

Ostavi poruku