Narodna skupština Republike Srpske (RS) počela je raspravu o Nacrtu zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske i pod zabranom je raspolaganja, čijim odredbama je predviđeno da se imovina na teritoriji entiteta smatra njegovim vlasništvom. Obrazlažući ovaj nacrt zakona u parlamentu Srpske, ministar pravde Džerad Selman rekao je da je na ovaj način ispoštovan Dejtonski mirovni sporazum i međuentitetska linija koja jasno razgraničava teritoriju između RS i Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, ovaj zakon otvara mogućnost da Vlada RS, u sporazumu sa Savjetom ministara BiH, imovinu Srpske da na korišćenje bez naknade institucijama BiH radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

Selman je dodao da zakon predviđa i mogućnost da Vlada RS može dio imovine prenijeti na jedinice lokalne samouprave, kao i na javne ustanove ili preduzeća čiji je ona osnivač.

Ministar pravde RS je podsjetio da je visoki predstavnik u prvoj polovini 2005. godine nametnuo tri zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou BiH i oba entiteta. Ovim zakonima, kaže Selman, zabranjeno je raspolaganje državnom imovinom, koja je prema Sporazumu o pitanjima sukcesije pripala BiH, kao i nepokretna imovina, na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika BiH do 31.decembra 1991. godine.

Vlada RS utvrdila je 24. juna Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske, a pod zabranom je raspolaganja, koji predviđa da se imovina na teritoriji Srpske smatra njenim vlasništvom.

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je najvažniji dio nacrta zakona ustavni osnov za njegovo donošenje u odredbi Ustava RS koja kaže da „Republika uređuje i obezbjeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine…“.

On je naglasio da je i Dejtonskim mirovnim sporazumom definisano da se svaka nekretnina koja se nalazi na teritoriji jednog entiteta pripada tom entitetu.

Poslanik SDA Ramiz Salkić smatra da je ovaj zakon antidejtonski i antiustavni, tvrdeći da donošenjem ovog zakona Vlada RS želi izazvati dodatne tenzije i netrpeljivost i potpuno usložniti i onemogućiti rješavanje ovog pitanja na „civilizovan i demokratski način“.

Replicirajući Salkići, šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke /SRS/ RS Milanko Mihajlica rekao je da zakon nije antidejtonski i da i te kako ima ustavni osnov. Mihajlica je naglasio da je Vlada RS imala iskrene namjere da bi ovo zakonsko rješenje uputila na usvajanje po hitnom postupku, kako bi RS što prije riješila pitanje imovine.

„Za radikale je sporno to što član šest zakona definiše da se imovina RS ustupa zajedničkim institucijama na korišćenje bez naknade“, istakao je Mihajlica.

Ostavi poruku