Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Stanislav Čađo rekao je Srni da su se prvi put od policijskih i drugih bezbjednosnih zvaničnika u BiH čule riječi koje potvrđuju i govore o bliskosti određenih ekstremističkih grupa, ovaj put vehabija, sa politikom i policijom, koji u ovoj zemlji sklanjaju oči od tog problema.

Čađo je naglasio da se u borbi protiv terorizma može djelovati isključivo u ambijentu koji karakterišu dvije ključne stvari, a to su postojanje političke volje i određeni zakonodavni okvir, koji daje sasvim dovoljno prostora za odlučniju i energičniju borbu protiv terorizma, što je pitanje htijenja i želje da se to radi.

„Ono o čemu možemo da razgovaramo, jeste da li je ovo takav nivo prijetnje koji podrazumijeva energičniji obračun sa terorizmom i da na osnovu toga pooštrimo postojeće sankcije, ali i da procijenimo koje to agencije ne vrše svoju funkciju, te da preispitamo njihovu ulogu u svemu tome“, naglasio je Čađo.

On je konstatovao da su ovih dana svi u BiH svjedoci namjere da se pod plaštom borbe protiv terorizma ponovo uđe u kreiranje novih zakona i arhitektura unutar bezbjednosnih struktura, što je, kako je naglasio, potpuno besmisleno.

„Postojeća arhitektura je nešto što svojom formom potpuno može da zadovolji borbu protiv terorizma, ukoliko za nju postoji politička volja. MUP RS je na to svih ovih godina upozoravao, kao i na ogromne probleme, odnosno kao na esencijalne preduslove da se jednog dana sudarimo sa ovim problemom. Plašim se da se još nismo osvijestili ni uz pomoć tog sudara koji se desio u Bugojnu, ali ranije i u Travniku, Mostaru i drugim mjestima. Činjenica je da sve bezbjednosne agencije nisu iskazale visoku spremnost da se suprotstave ovoj pojavi“, rekao je Čađo.

On je istakao da u brobi protiv terorizma MUP RS može preduzeti sve što se odnosi na javnu bezbjednost, dodavši da je hendikep nedostatak obavještajno-bezbjednosnih informacija, koje zakonom nisu definisane da budu u nadležnosti MUP-a.

„Zabrinjava nas da od odgovarajućih bezbjednosnih struktura nemamo informacije koje postoje. To je, u najmanju ruku, neprihvatljivo i govori o načinu na koji te strukture rade svoj posao, ali i o ukupnom ambijentu u ovoj zemlji“, upozorio je Čađo.

On je izrazio zabrinutost zbog činjenice da u oblast borbe protiv terorizma ne postoji politička volja, ali postoji spremnost da se i teroristi posmatraju iz etničkog i nekih drugih uglova, koji onemogućavaju da se objektivno procijeni njihova opasnost i prijetnja, te da se u skladu sa tim djeluje.

Prema njegovom mišljenju, priznanje o konstantnom pokušaju da se umanji značaj terorista upućuje na to da u BiH očigledno postoji jedan doživljaj terorizma kroz floskulu „naši i tuđi teroristi“.

Predsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić, direktor Obavještajne službe BiH Almir Džuvo i direktor policije u Federaciji BiH Zlatko Miletić upozorili su da u BiH nema političke volje za borbu protiv terorizma jer radikalne islamske grupe, poput vehabija, direktno štite političari u institucijama ili ih ćutanjem i nedjelovanjem štite kadrovi u pravosuđu i bezbjednosnim službama, kao i Islamska zajednica.

Parlament BiH napravio je skicu realne opasnosti od vehabizma u BiH – 3000 radikalnih sljedbenika, tehnički opremljeni bolje od federalne policije, u entitetu sa 120 000 legalno naoružanih građana i sa procjenom da ih je sedam puta više, odnosno da je svaki treći stanovnik Federacije naoružan.

Ostavi poruku