Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH vratio je Ustavno-pravnoj komisiji Prijedlog zakona o primjeni rezultata DNK analize u sudskim postupcima, kako bi se omogućilo iznalaženje rješenja koja bi obezbijedila uslove za njegovo usvajanje u ovom domu.Srpski delegati istakli su da se zalažu za usvajanje predloženog zakona u istom tekstu koji je ranije usvojio Predstavnički dom, dok je dio bošnjačkih i hrvatskih delegata insistirao na svojim amandmanima.

Bošnjački delegat Hazim Rančić podršku zakonu uslovljava amandmanom da se DNK uzorci čuvaju trajno, a ne 25 godina, kako je to usvojio Predstavnički dom.

Većina delegata saglasna je da je riječ o izuzetno važnom zakonu, neophodnom za rad Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Delegati su na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojili Zakon o autorskim i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava kojima se ova oblast uređuje u skladu sa novim tehnologijama.

Usvojen je zaključak da Savjet ministara godinu dana od usvajanja ovih zakona podnese izvještaj o njegovim efektima.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH kojim se poboljšavaju postojeća rješenja i ovaj zakon usklađuje sa odgovarajućim rješenjima iz Zakona o platama i naknadama i Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Podršku delegata dobili su i Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH te Strategija razvoja sporta u BiH.

Ostavi poruku