Дом народа Парламентарне скупштине БиХ вратио је Уставно-правној комисији Приједлог закона о примјени резултата ДНК анализе у судским поступцима, како би се омогућило изналажење рјешења која би обезбиједила услове за његово усвајање у овом дому.Српски делегати истакли су да се залажу за усвајање предложеног закона у истом тексту који је раније усвојио Представнички дом, док је дио бошњачких и хрватских делегата инсистирао на својим амандманима.

Бошњачки делегат Хазим Ранчић подршку закону условљава амандманом да се ДНК узорци чувају трајно, а не 25 година, како је то усвојио Представнички дом.

Већина делегата сагласна је да је ријеч о изузетно важном закону, неопходном за рад Агенције за форензичка испитивања и вјештачења.

Делегати су на данашњој сједници у Сарајеву усвојили Закон о ауторским и сродним правима и Закон о колективном остваривању ауторских и сродних права којима се ова област уређује у складу са новим технологијама.

Усвојен је закључак да Савјет министара годину дана од усвајања ових закона поднесе извјештај о његовим ефектима.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ којим се побољшавају постојећа рјешења и овај закон усклађује са одговарајућим рјешењима из Закона о платама и накнадама и Закона о државној служби у институцијама БиХ.

Подршку делегата добили су и Закон о измјенама Закона о јавним набавкама БиХ те Стратегија развоја спорта у БиХ.

Ostavi poruku