Narodna skupština Republike Srpske /RS/ nastaviće danas sjednicu na čijem dnevnom redu je i Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske, a pod zabranom je raspolaganja.Poslanici će u nastavku sjednice, posljednje u ovom sazivu, razmatrati nacrte zakona o boravišnoj taksi, o izmjenama i dopunama zakona o javnim putevima, te o veterinarstvu. Biće rieči i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.Poslanici će u nastavku 38. redovne sjednice razmatrati i prijedloge zakona o nacionalnim parkovima, o prenošenju prava svojine na kapitalu RS u lokalnim RTV stanicama na jedinice lokalne samouprave.
Na dnevnom redu je i izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke RS za 2008. godinu, sa izvještajem nezavisne revizije, te godišnji izvještaji Agencije za bankarstvo RS, Radio-televizije RS, Regulatorne komisije za energetiku, Ombudsmana BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Poslanici izjašnjavaće se i o tri odluke o zaduženjima: prema Evropskoj uniji s Memorandumom o razumijevanju, prema Evropskoj investicionoj banci za projekat vodovoda i kanalizacije i prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za projekat vodovoda i kanalizacije u Bijeljini.
Poslanici bi trebalo da se upoznaju o privatizaciji državnog kapitala u Rudniku mrkog uglja „Miljevina“ u Foči.

Ostavi poruku