U Republici Srpskoj (RS) od četvrtka, 15. jula, ponovo će početi da se vode matične knjige državljana u koje će se upisivati oni koji ostvaruju pravo na promjene entitetskog državljanstva – osobe rođene u FBiH koje su dobile državljanstvo RS i djeca rođena u FBiH koja ostvare pravo na upis, rekao je ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac.

Lipovac je rekao da se knjige državljana ponovo počinju voditi nakon deset godina, što je samo prvi korak u široj reformi matičnih knjiga.

„Zakon o matičnim knjigama stvorio je podlogu za izradu novih obrazaca, uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i vjenčanih, te uvezivanje svih matičnih kancelarija u RS u jednu bazu podataka“, rekao je Lipovac novinarima u Banjaluci, nakon uručivanja knjiga državljana predstavnicima jedinica lokalne samouprave u RS i Brčkom.

On smatra da će ovaj projekat u potpunosti biti završen do kraja godine.

Pomoćnica ministra za upravu Stojanka Ćulibrk rekla je da će Zakon o matičnim knjigama riješiti probleme duplih upisa, mogućnost upisa, te mogućnost pribavljanja izvoda iz matičnihg knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu evidencije iz matičnih knjiga.

„Građani će moći u mjestu u kojem se nađu pribavljati izvode i uvjerenja iz opština u kojima se vodi evidencija o njihovom rođenju, vjenčanju i državljanstvu, a sam dokument zadovoljava standarde Evropske komisije“, dodala je Ćulibrk.

Lipovac je uručio danas predstavnicima jedinica lokalne samouprave u RS i Brčko distrikta 265 knjiga državljana, za čiju nabavku je iz budžeta Ministarstva izdvojena 21.000 KM.

Na internet stranici Ministarstva nalazi se obrazac koji građani moraju ispuniti i navedeno je koje dokumente moraju priložiti i dostaviti Ministarstvu za promjenu entitetskog državljanstva.

Ostavi poruku