Za efikasnu borbu protiv terorizma u BiH potrebni su politička borba i adekvatan zakonski okvir, ocjena je većine učesnika u raspravi o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Bugojnu vođenoj danas u Komisiji za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH.

Članovima Komisije izvještaje i prijedloge mjera u vezi sa slučajem u Bugojnu predstavili su ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović, direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije Almir Džuvo, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Mirko Lujić, glavni tužilac Milorad Barašin, direktor Uprave policije FBiH Zlatko Miletić te federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić.

Direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Almir Džuvo izjavio je ima podatke po kojima bezbjednosti u BiH potencijalno prijeti 3 000 ljudi, dok je direktor Uprave policije Federacije BiH Zlatko Miletić istakao da problem za bezbjednost u BiH više nisu lica afro-azijskog porijekla, već ljudi iz BiH.

Ocjenjujući da kapaciteti Sipe, OBE i Federalne uprave policije nisu dovoljni za borbu sa teroristima u BiH Miletić je rekao da je akcija protiv vehabija u Gornjoj Maoči pokazala da oni raspolažu boljom opremom od Federalne policije.

Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović kao prijedlog mjera nakon terorističkog napada u Bugojnu predložio je provođenje Strategije za borbu protiv terorizma i postojećih zakona, ubrzavanje procedure donošenja odgovarajućih zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH te potpisivanja sporazuma o policijskoj saradnji sa Srbijom.

Ahmetović je predložio i da se OBI daju policijska ovlaštenja, da se inicira donošnje zakona o borbi protiv terorizma te da Ministarstvo pravde BiH preispita kaznenu politiku u slučajevima u vezi sa terorizmom.

Ministar bezbjednosti podsjetio je da ovo ministarstvo nema operativnih nadležnosti kada su u pitanju ovi i slični akti.

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) Mirko Lujić založio se za poboljšanje zakonskog okvira te za koordinaciju policijskih agencija u BiH.

„Na nivou BiH potrebno je centralizovati bazu podataka o licima koja se sumnjiče za vezu sa terorizmom i omogućiti policijskim agencijama pristup podacima“, rekao je Lujić dodavši da je Sipa već uspostavila svoju bazu.

Ističući da Tužilaštvo BiH radi u skladu sa Krivičnim i Zakonom o krivičnom postupku BiH kada su pitanju djela u vezi sa terorizmom glavni tužilac BiH Molorad Barašin zamolio je predstavnike Parlamentarne skupštine da donesu izmjene i dopune zakona koji su u vezi sa tretiranjem ovih djela, a posebno da donesu zakon o borbi protiv terorizma.

Barašin je upozorio da nedostatak političke volje koči borbu sa terorizmom, a kao primjer naveo je prošlogodišnju podmetnutu eksploziju u FIS Vitezu, koji nije na sudu tretiran kao teroristički akt.

Zamjenica predsjedavajućeg Doma naroda Dušanka Majkić ocijenila je da Komisija za odbranu i bezbjednost snosi odgovornost za slučaj u Bugojnu, jer, istakla je, da se prvi put adekvatno reagovalo, ovo se ne bi desilo.

„Politička volja ključni je argument onih koji hoće ili neće da riješe ovaj problem“, upozorila je Majkić.

Prema njenim riječima, indikativan je odnos bošnjačkih političara prema slučajevima u Gornjoj Maoči ili Bugojnu, jer ili su ćutali ili minimizirali neki od ovih problema.

Član Komisije Slobodan Šaraba ocijenio je da predložene mjere Ministarstva bezbjednosti neće riješiti postojeći problem.

„Islamska zajednica mjesto je u kojem se nalazi korijen radikalnog vehabizma u BiH“, naglasio je Šaraba zatraživši od Islamske zajedniceda se ogradi od ovog radikalnog vjerskog pokreta.

Šarabinu tvrdnju da je korijen vehabizma u Islamskoj zajednici negirali su Hazim Rančić i Šefik Džaferović.

Izrazivši uvjerenje da bi analiza terorističkog akta u Bugojnu pokazala teške propuste u policijskoj strukturi, član Komisije Adem Huskić ocijenio je da bi zbog toga neki trebalo da budu smijenjeni sa dužnosti.

Komisija je odlučila da predložene mjere budu objedinjene i upućene parlamentarnim domovima na razmatranje.

Bez detaljne analize k znanju je primljena informacija Ministarstva bezbjednosti o akciji „Svjetlost“, provedenoj početkom februara protiv vehabija u Gornjoj Maoči.

Ostavi poruku