Narodna skupština Republike Srpske /RS/ danas je usvojila Zakon o visokom obrazovanju kojim se ponovo omogućava vanredno studiranje, preciznije definiše osnivanje visokoškolskih ustanova, te osniva Agencija za akreditaciju koja će raditi na osiguranju kvaliteta studiranja.

Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipović rekao je da je usvajanje Zakona potrebno radi usklađivanja sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, ali i nastavka reforme u ovoj oblasti.

„Nastojali smo da ovim prijedlogom zakona riješimo neke dileme i teškoće koje su se pojavile tokom primjene bolonjskog procesa. Smatram da smo u tome uspjeli“, rekao je Kasipović.

Kasipović je naglasio da se osnivanjem Agencije za akreditaciju u RS ne urušava okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH i nadležnosti istoimene službe na nivou BiH.

„Želimo agenciju koja će raditi svoj dio posla, jer posla u akrditaciji ima i za jednu i za drugu agenciju sasvim dovoljno“, istakao je Kasipović.

Novim zakonom u odnosu na dosadašnji daje se određeni stepen autonomije organizacionim jedinicama univerziteta. Novim aktom visokoškolskim ustanovama omogućeno je da u izuzetnim okolnostima organuzuju aprilski ispitni rok, kao i da se članovi nastavno-naučnih vijeća fakulteta iz reda studenata neposredno biraju na toj visokoškolskoj ustanovi.

Novina je i da će ubuduće Vlada RS usvajati elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolskih ustanova, a kada je riječ o licenciranju studijskih programa biće oformljena posebna komisija koja će davati preporuke o tome.

Novim zakonom osniva se i Konferencija visokih škola RS, a ovo tijelo je ustanovljeno po analogiji sa Rektorskom konferencijom da bi zastupalo interese visokih škola RS.

U Narodnoj skupštini RS u toku je razmatranje Prijedloga zakona o školovanju i stipendiranju mladih talenata.

Ostavi poruku