Komisija za koncesije BiH pokušava da na neustavan i nezakonit način „otme“ entitetske i kantonalne nadležnosti u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva, što se ne smije dopustiti, kaže predsjednik Komisije za koncesije Republike Srpske Predrag Aškrabić.

On je u intervjuu za sutrašnji broj „Nezavisnih novina“ upozorio da se centralizacija nadležnosti u ovim oblastima namjerava provesti usvajanjem dokumenta na čijoj je izradi, po nalogu Komisije za koncesije BiH, radila asocijacija SIGMA pod patronatom Delegacije Evropske komisije u BiH.

Aškrabić je podsjetio da je dokument „Strukovni pregled-koncesije i javno-privatna partnerstva u BiH“, na prijedlog Komisije za koncesije BiH, već razmatran na sjednici Savjeta ministara BiH 20. maja, ali je izjašnjavanje o njemu odgođeno.

On je istakao da je očigledna namjera Komisije za koncesije BiH da kontrolom procesa izrade jedinstvenog državnog zakona ostvari svoj interes da bude jedan regulator za cijelu BiH.

„S obzirom na to da izvještaj SIGMA predlaže nezakonita i neustavna rješenja, tražili smo od Savjeta ministara BiH da se ni ne razmatra. O tim intencijama Komisije za koncesije BiH upoznali smo i Vladu RS i Narodnu skupštinu kako bismo mogli adekvatno reagovati, odnosno ne dozvoliti da BiH preuzme ustavne nadležnosti RS“, naglasio je Aškrabić.

Komentarišući pokušaje prodaje vlasničkih udjela u koncesionim preduzećima bez saglasnosti nadležnih institucija RS, on je rekao da su se mnogi koncesionari, zbog ekonomske krize suočili sa finansijskim problemima i da sada, u želji da se izvuku iz projekata, pregovaraju o prodaji koncesionih preduzeća velikim kompanijama koje su finansijski dovoljno snažne da projekte privedu kraju.

„U tim aktivnostima, međutim, jedni drugima mogu napraviti velike probleme, jer se promjena vlasničkog udjela većeg od 30 odsto ne može izvršiti bez prethodno pribavljene saglasnosti koncedenta, odnosno resornog ministarstva i Komisije za koncesije RS“, rekao je Aškrabić.

Odgovarajući na pitanje šta se dešava u slučaju nezakonite promjene vlasnika koncesionog preduzeća, on je rekao da se ti koncesionari dovode u situaciju da im koncendent, odnosno resorno ministarstvo, automatski može raskinuti ugovor o dodjeli koncesije.

On je poručio da je za velike kompanije, koje bi željele da uđu u koncesioni projekat, bolje da same podnesu zahtjev za dobijanje koncesije redovnim putem, nego da ih pokušavaju otkupiti.

Ostavi poruku