Poslanici Narodne skupštine RS razmatraće na posljednjoj redovnoj sjednici u ovom mandatu, koja počinje danas, Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS a pod OHR-ovom je zabranom raspolaganja.

Među tačkama predloženog dnevnog reda, poslanici po hitnom postupku treba da razmatraju Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS, te izmjene i dopune Zakona o privatizaciji državnih stanova, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o privatizaciji poslovnih prostorija, garaža i poslovnih zgrada.

U redovnoj proceduri poslanici će razmatrati prijedloge zakona o visokom obrazovanju, o školovanju i stipendiranju mladih talenata, o inspekcijama u RS, o nacionalnim parkovima, o prenosu prava svojine na kapitalu RS u lokalnim RTV stanicama na jedinice lokalne samouprave.

Na dnevnom redu su izmjene i dopune Krivičnog zakona, te zakona o republičkoj upravi, o rudarstvu, o društvima za osiguranje, o geološkim istraživanjima i o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.

U formi nacrta poslanici će razmatrati zakone o boravišnoj taksi, o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima i o veterinarstvu.

Na dnevnom redu su i izmjene i dopune Razvojnog programa RS za period od 2010. do 2012. godine, Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke RS za 2008. sa izvještajem nezavisne revizije, te godišnji izvještaji Agencije za bankarstvo RS, RTRS-a, Regulatorne komisije za energetiku, Ombudsmana BiH i VSTS-a.

Poslanici u parlamentu RS izjašnjavaće se i o tri odluke o zaduženjima: prema Evropskoj uniji s Memorandumom o razumijevanju, prema Evropskoj investicionoj banci za projekat vodovoda i kanalizacije i prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za projekat vodovoda i kanalizacije u Bijeljini.

Poslanici bi trebalo da se upoznaju o privatizaciji državnog kapitala u Rudniku mrkog uglja „Miljevina“ u Foči.

Početak 38. redovne sjednice zakazan je za 10.00 časova.

Ostavi poruku