Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće na sjednici, koja počinje sutra, Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske a pod zabranom je raspolaganja, koji predviđa da se imovina na teritoriji RS smatra njenim vlasništvom.

„Ovaj zakon predviđa da se imovina koja se nalazi na teritoriji Srpske smatra vlasništvom RS. Zakon ne tretira imovinu koja se nalazi van granica BiH“, rekao je Srni pomoćnik ministra pravde RS Nikola Kovačević.

On je naveo da ovaj zakon otvara mogućnost da Vlada RS, sporazumom sa Savjetom ministara BiH, da na korištenje bez naknade imovinu Srpske institucijama BiH radi obavljanja poslova iz nadležnosti tih institucija.

Kovačević je rekao da je Vlada i dalje voljna da riješi pitanje smještaja zajedničkih institucija na imovini koja se nalazi na teritoriji RS, a služi za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, što će regulisati posebnim sporazumom između Vlade RS i Savjeta ministara BiH.

On je naveo da je ovaj zakon utvrđen jer Savjet ministara BiH nije dostavio Vladi RS tražene podatke o imovini potrebnoj zajedničkim institucijama BiH.

Vlada RS utvrdila je 24. juna Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske a pod zabranom je raspolaganja, koji predviđa da se imovina na teritoriji Srpske smatra njenim vlasništvom.

Zakonom je utvrđeno da se pod ovom imovinom podrazumijevaju nepokretnosti koje su, prema međunarodnom Sporazumu o sukcesiji, pripale BiH.

„Riječ je o imovini koja se smatra vlasništvom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa RS, kao i nepokretnostima kojim je pravo raspolaganja ili upravljanja imala bivša SR BiH do 31. decembra 1991. godine, a koja se takođe smatra vlasništvom bilo kojeg nivoa vlasti ili javnog organa“, rekao je Kovačević.

On je dodao da zakon predviđa da Vlada RS može dio imovine prenijeti na jedinice lokalne samouprave, kao i na javne ustanove ili preduzeća čiji je osnivač Vlada

Ostavi poruku