pravni odbor Savjeta za provođenje mira (UO PIK) izrazio je zabrinutost jer od posljednjeg sastanka u februaru nije bilo napretka u postizanju relevantnih ciljeva za tranziciju OHR-a i apelovao na organe vlasti da obezbijede ispunjavanje pet ciljeva i da rade na ubrzanom napretku.

„Zemlje članice UO PIK-a iz EU istakle su još jednom da EU neće biti u mogućnosti razmotriti prijavu BiH za članstvo u EU sve dok se ne donese odluka o tranziciji OHR-a u ojačano prisustvo EU“, navodi se između ostalog u kominikeu objavljenom nakon dvodnevnog zasjedanja UO PIK-a u Sarajevu.

Politički direktori su izrazili zabrinutost u vezi sa kašnjenjem u usklađivanju Ustava BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH.

PIK je u kominikeu apelovao na organe vlasti BiH da ispune ovu obavezu koja proističe iz međunarodnog prava i istakao da BiH trenutno krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum.

Iako ustavne promjene nisu dio ciljeva i uslova za zatvaranje OHR-a, UO PIK-a je uvjeren da su ova i druge ustavne promjene koje bi se postigle u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom neophodne da bi demokratski principi bili u potpunosti ispoštovani, te da bi se poboljšala efikasnost i funkcionalnost institucija BiH i ispunili budući preduslovi za evroatlanske integracije.

Na sjednici su nastavljeni razgovori i o izgledima za tranziciju OHR-a u ojačano prisustvo EU u BiH, te još jednom ponovljeno da tranzicija ostaje cilj kada bude ispunjeno pet ciljeva i dva uslova potrebnih za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor PIK-a pozdravio je napore koje su zemlje u regionu preduzele kao odgovor na bolna pitanja iz tragične prošlosti BiH i nedavne ohrabrujuće posjete i kontakte lidera susjednih zemalja.

Pozdravljen je i napredak postignut u vezi sa odlukom o pokretnoj vojnoj imovini i daljim obavezama BiH u vezi s učestvovanjem u međunarodnim vojnim operacijama, međutim UO PIK-a apeluje na organe vlasti da bez odlaganja uklone prepreke za početak uništenja viška naoružanja i municije.

Zemlje članice NATO-a i Japan pozdravile su odluku Alijanse iz aprila da BiH može početi sa Akcionim planom za članstvo u NATO (MAP) kada se sva nepokretna vojna imovina za koju je utvrđeno da je potrebna za odbrambene svrhe u budućnosti, registruje kao imovina BiH koju će koristiti Ministarstvo odbrane BiH i apelovali su na organe vlasti BiH da ispoštuju taj uslov.

UO PIK-a podsjetio je da je rješavanje pitanja vojne imovine istovremeno i jedan od ciljeva koje je potrebno ispuniti za zatvaranje OHR-a.

Politički direktori su apelovali na sve organe vlasti BiH, posebno u Federaciju BiH, da se pridržavaju svojih obaveza prema stendbaj-aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom i zajmu Svjetske banke za razvojnu politiku.

Upravni odbor PIK-a je pozvao organe vlasti BiH da obezbijede da državni budžet za 2011. godinu bude utvrđen u obimu koji osigurava efikasno i uspješno funkcionisanje institucija na državnom nivou.

U kominikeu se apeluje na sve političke stranke i lidere da predizbornu kampanju u okviru predstojećih opštih izbora u oktobru vode okrećući se ka budućnosti, na konstruktivan i odgovoran način, te da se uzdrže od korištenja retorike i preduzimanja radnji koje, posebno tokom izborne godine, vode ka podjeli i mogu dodatno pogoršati političku atmosferu i ugroziti sveukupni napredak BiH, uključujući i njeno napredovanje ka potpunoj integraciji u evroatlanske institucije.

Upravni odbor je apelovao na organe vlasti BiH da obezbjede potpunu podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH kako bi se osiguralo provođenje slobodnih i fer opštih izbora planiranih za 3. oktobar.

Naredna sjednica političkih direktora Upravnog odbora PIK-a biće održana u Sarajevu 30. novembra i 1. decembra.

Ostavi poruku