U Sudu BiH danas bi trebalo da bude održano novo ročište po tužbi koju su Jeremija i Aleksandar Starovlah podnijeli protiv BiH za naknadu štete, nakon što su ih pripadnici SFOR-a brutalno pretukli 1. aprila 2004. godine u Parohijskom domu na Palama.

Za danas je najavljeno svjedočenje vještaka medicinske struke doktora Faruka Kulenovića i Žarka Savića, koji su izjave trebalo da daju na ročištu održanom 17. maja. Njihovo svjedočenje je odgođeno pošto se nisu mogli izjasniti o umanjenju radne sposobnosti Starovlaha.

Advokat Starovlaha Milko Pucar za današnje ročište zatražio je i vještačenje doktora Jelice Kojović iz Banjaluke.

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske /RS/ Nikola Kovačević izjavio je na prethodnom ročištu da je pravni predstavnik SFOR-a odbacio žalbu sveštenika Jeremije Starovlaha i njegovog sina Aleksandra za naknadu štete.

On je naveo da su se Starovlasi u pisanom obliku obratili Arbitražnom sudu za pitanja Tehničkog sporazuma između BiH i SFOR-a, odnosno njemu lično kao sudiji tog suda, napominjući da njihov predmet nije išao u redovnu proceduru, odnosno nije bio na Komisiji za rješavanje po žalbama, niti je dospio do Arbitražnog suda.

Kovačević je naglasio da kao pravnik smatra da je, prema Tehničkom sporazumu, ovo pitanje moralo da dođe na Komisiju i Arbitražni sud, čije su odluke konačne i obavezujuće.

Prema njegovim riječima, o slučaju Starovlaha obaviještena je Vlada RS, koja je donijela zaključak da Ministarstvo pravde RS putem nadležnih organa BiH interveniše da ovaj slučaj bude riješen diplomatskim putem.

„Taj zaključak je dostavljen Ministarstvu pravde BiH, koje je taj akt dostavilo Ministarstvu inostranih poslova BiH. Taj slučaj nije riješen diplomatskim putem i evo našao se na Sudu BiH“, konstatovao je Kovačević.

Na prošlom ročištu svjedočio je vještak finansijske struke Milimir Gutić, koji je na osnovu zvaničnih dokumenata Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Osnovne škole „Pale“ i iz sudskog spisa, iznio podatke o materijalnoj šteti koju je pretrpio Aleksandar Starovlah, odnosno koliku je naknadu primao na osnovu bolovanja i koliku je trebalo da prima platu, koliki je novčani iznos za tuđu njegu i pomoć u RS i kamate na osnovu dosadašnjih troškova liječenja Starovlaha.

Pomoćnik pravobranioca BiH Nađa Hozić uložila je generalni prigovor na Gutićevo vještačenje, navodeći da je nepotpuno i da nije zasnovano na dokazima.

Advokat Pucar rekao je da do sada postoje dokazi da su Starovlasi za liječenje potrošili oko 63.000 KM i da se uglavnom radi o troškovima boravka u banjama i za pomagala, ali da se i ostali troškovi mogu utvrditi na osnovu slobodne sudijske procjene.

Početak ročišta predviđen je za 12.00 časova.

Ostavi poruku