Naslovna Bosna i Hercegovina Teroristički akt upozorenje svima u BiH

Teroristički akt upozorenje svima u BiH

0

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić rekao je da BiH sve više postaje podijeljeno društvo i da je posljednji teroristički akt u Bugojnu upozorio sve u zemlji da su bili na “sporednom kolosijeku“, što je najozbiljnija opasnost za zemlju u budućnosti.

„Više puta sam na ovu opasnost upozoravao predstavnike domaćih i međunarodnih institucija i nažalost ostao usamljen u nastojanjima da se nešto promijeni“, rekao je Špirić, na sjednici političkih direktora Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira.

On je istakao da bi za BiH bilo najbolje da su njegove prognoze nerealne, jer ako “jesu, to bi značilo da je 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i nakon mnogo uloženog novca i međunarodnog prisustva, BiH mnogo bliža EU nego disoluciji čiju `mogućnost` mnogi u prikrivenoj formi vješto ispituju“.

Špirić je naglasio da je od velike važnosti da se međunarodna zajednica uzdrži od involviranja u izborni proces, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

„Slanjem poruka šta bi bilo dobro za građane BiH, kao i poruka da bi postojeći establišment trebao platiti cijenu u oktobru i da je BiH potrebna alternativa, samo će proizvesti kontraefekat i na državnom nivou može stvoriti situaciju koju smo imali u Mostaru poslije lokalnih izbora“, dodao je Špirić.

Prema njegovim riječima izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Incka koji poziva građane BiH da na izborima iskoriste svoja „bonska ovlaštenja“ i promijene stanje tako što će izabrati nove ljude, ne ide u prilog nepristrasnosti koju BiH očekuje od međunarodne zajednice.

Špirić je smatra da su izbori, koji su ranije provedeni u skladu sa najvišim demokratskim principima, demonstrirali zrelost i kapacitete domaćih političkih faktora.

„Da li su ciljevi i uslovi koje je postavljala međunarodna zajednica ka tobožnjem zatvaranju OHR-a bili samo maska ispred ogledala, u kojem mnogi ne žele da se vide, pokazaće vrijeme. Blijeda slika OHR-a danas potvrđuje da su se mnogi umorili od žongliranja čija cijena je iznimno velika“, zaključio je Špirić.

Govoreći o provođenju odluke Suda za ljudska prava u slučaju „Sejdić i Finci protiv BiH“, Špirić je rekao da je Savjet ministara BiH u tom slučaju promptno reagovao formirajući Radnu grupu i donoseći ambiciozan akcioni plan za provođenje te presude.

On je ocijenio da zbog nedostatka političke volje, kao i niza drugih inicijativa koje su se, slučajno ili ne, desile u isto vrijeme nije bilo spremnosti za provođenje usvojenog akcionog plana.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH je napomenuo da se postavlja realno pitanje mogućnosti ustavne reforme samo četiri mjeseca prije izbora, kao i u situaciji u kojoj kako domaći tako i međunarodni faktori imaju oprečne stavove u vezi sa obimom ustavne reforme.

Špirić je istakao da je pitanje budžeta institucija BiH za 2011. godinu bilo izuzetno akutelno prethodnih sedmica i predmet razmatranja ambasadora PIK-a.

„Samo u državi poput BiH ne predstavlja prvorazredni politički skandal činjenica da ambasadori zemalja članica PIK-a razmatraju pitanje budžeta BiH bez prisustva ijednog nadležnog i meritornog domaćeg sagovornika“, rekao je Špirić.

On je rekao da će Savjet ministara BiH i ubuduće pokazivati brigu za uspješno koncipiranje budžeta institucija BiH koji će biti na raspolaganju svim institucijama sistema.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH izrazio je zadovoljstvo što je Evropska komisija 27. maja usvojila Prijedlog o ukidanju viznog režima za građane BiH.

Špirić je izrazio žaljenje što Parlamentarna skupština BiH nije “demonstrirala“ potrebnu dozu ozbiljnosti i odgovornosti kada je u pitanju usvajanje Prijedloga zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u tekstu koji je predložio Savjet ministara.

On je podsjetio da je Savjeta ministara BiH, od prošlog zasjedanja PIK-a, održao devet redovnih sjednica, tematsku i zajedničku sjednicu sa Vladom Hrvatske.

Špirić je napomenuo da je Savjet ministara BiH izvršio neka od izuzetno važnih imenovanja.

„Imenovanja posebno naglašavam zbog česte tendencije da se takva pitanja ispolitizuju i problematizuju. Upravo iz tog razloga sa žaljenjem konstatujem da i dalje nisam u prilici da vas informišem o imenovanju direktora Uprave za indirektno oporezivanje, uprkos alarmantnim informacijama o stanju u toj instituciji, kao i činjenici da je mandat direktora istekao prije 18 mjeseci“, dodao je Špirić

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku Cancel reply

Exit mobile version