Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović rekao je da su nekadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun i njegovi saveznici smijenili tadašnje visoke funkcionere Srpske „jer se željelo direktno obračunati sa Srpskom demokratskom strankom i eliminisati je sa političke scene“.

„Među tadašnjim visokim funkcionerima u RS najveći broj ih je iz SDS-a što direktno ukazuje na to da je riječ o smišljenom projektu Pedija Ešdauna o ukidanju ove stranke sa političke scene. Nije samo riječ o eliminisanju sa visokih položaja koje su u to vrijeme obavljali, uskraćena su im mnoga prava i privilegije, a u prvom redu pravo slobode kretanja“, rekao je Šarović, gostujući sinoć na BN televiziji.

On je dodao da je većini ljudi uskraćeno pravo na posao, pravo na egzistenciju, pravo na privatni račun, kao čak i pravo da uđu, a kamoli da rade u nekoj državnoj instituciji, penziono i zdravstveno osiguranje i druga ljudska prava.

„Ukinuto im je mnogo drugih osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom BiH i to bez suda – samo dekretom visokog predstavnika i bez prava da se bilo kome žalimo ili mogućnosti da se branimo“, rekao je Šarović.

Komentarišući pitanje mogućnosti masovne rehabilitacije u narednom periodu, Šarović je rekao da nema ni najave niti indikacije na osnovu kojih bi se moglo reći da će to biti masovna rehabilitacija visokog predstavnika.

„Sve ukazuje da će to opet biti po starom , ali, naravno obradovao bih se da bude drugačije. Sve, međutim, ukazuje da će sankcije biti skinute malom broju ljudi“, rekao je Šarović.

On je dodao da sve ovo ukazuje i na to da su međunarodna zajednica i OHR veliki protagonisti kršenja ljudskih prava u BiH iako su oni ti koji su zapravo zaduženi da štite ljudska prava i slobode.

Visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun smijenio je u jednom danu prije šest godina 59 funkcionera Republike Srpske, a za većinu njih, kao i za one koji su ranije smijenjeni, još je na snazi zabrana kojom su im uskraćena osnovna ljudska prava i slobode.

Ostavi poruku