Zvaničnici Evropskog parlamenta Doris Pak, Tanja Fajon i Edvard Kukan poručili su da teroristički čin u Bugojnu ne smije biti prepreka liberalizaciji viznog režima u BiH, ali da se očekuje da institucije sistema efikasno obave svoj posao – rekao je Srni zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živoković.

Živković, koji je u Briselu razgovarao sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak, izvjestiocem za vize Tanjom Fajon, kao i šefom Delegacije za jugoistočnu Evropu Evropskog parlamenta Edvardom Kukanom, istakao je da bi odluka o ukidanju viza za građane BiH mogla da bude donesena 1. novembra.

„Doris Pak, Tanja Fajon i Edvard Kukan dali su uvjeravanja da više neće biti nikvih dodatnih uslova i prepreka. Ako nalazi monitoring komisije koja dolazi u BiH 8. jula budu pozitivni, ništa ne bi trebalo stajati na put ukidanju viza“, napomenuo je juče Živković.

Živković je istakao da je na sastanku sa ova tri zvaničnika EU konstatovano da pojedinačni slučajevi, kakvi se dešavaju i u drugim zemljama, ne mogu omesti da BiH dobije bezvizni režim, pogotovo što je pokazala da su institucije adekvatno reagovale i uhapsile počionice.

„Glavno što je interesovalo naše sagovornike bilo je da li je teroristički čin bio etnički motivisan i kako su reagovale institucije“, pojasnio je Živković nakon sastanka sa ovim zvaničnicima.

Glavna tema razgovora između zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupšitne BiH i tri evropska parlamentarca, bila je liberalizacija viznog režima, kao i ritam odvijanja procedure potrebne za donošenje odluke o ukidanju viza građanima BiH.

„Doris Pak, Tanja Fajon i Edvard Kukan dali su svoja uvjeravanja da više neće biti nikvih dodatnih uslova i prepreka. Ako nalazi monitoring komisije koja dolazi u BiH 8. jula budu pozitivni, ništa ne bi trebalo stajati na put ukidanju viza“, napomenuo je Živković.

On je ponovio da bi Evropski parlament trebalo da da „zeleno svjetlo“ u septembru, a nakon toga, i Savjet ministara EU, te bi, najoptimističnije, odluka o ukidanju viza mogla da bude donesena 1. novembra.

Živković je Srni pojasnio da se na sastanku govorilo i o ispunjavanju u potpunosti preostala tri uslova.

On je dodao da je jedan uslov usklađivanje entitetskih krivičnih zakona sa državnim nivoom.

Narodna skupština RS na sjedinci koja počinje 6. jula trebalo bi da razmatra izmjene i dopune krivičnog zakona, što će se poklopiti sa dolaskom monitornog tima Evropske komisije, 8. jula.

„Federacija je, takođe, stavila ovaj zakon na dnevni red po ubrzanoj proceduri, tako da se nadam da će taj uslov biti ispunjen. Drugi uslov tiče se održavanja servera u policijskim tijelima. To će biti riješeno usklađivanjima poslovnika na sjednici Savjeta ministara u četvrtak. A treći uslov nešto je komplikovaniji, zato jer je više opisan“, rekao je Živković.

On je istakao da je riječ o potpunoj primjeni u institucijama, i aktivisanju maksimalnih ljudskih i materijalnih resursa u provođenje zakona koji se tiču borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Prema njegovim riječima, ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović o tome dijelu već je detaljno upoznao evropske institucije i prikazao napredak BiH u posljednjih šest mjeseci.

Na pitanje kolike su realne šanse za ukidanje viza u novembru, Živković je rekao da su Pak, Fajon i Kukan jasno rekli da nema dodatnih uslova, kao i da EU mora da pokaže dosljednost.

„Mi mislimo da bi Evropa trebala da to pokaže. EU i BiH imaju ponekad problem nepovjerenja i zaziranja. To međusobno nepovjerenje vrlo često ima osnov u nedovoljnoj informisanosti. Mi ne znamo možda dovoljno o tome šta hoće EU, a oni možda ne znaju kakva je zemlja BiH. Takvo nepovjerenje mora da se prevaziđe, kao što bi to trebalo i kod nas. Iz tog nepovjerenja i zaziranja, trebalo bi da se pređe u jedan pozitivan odnos“, rekao je Živković

Ostavi poruku