Proces povratka Srba u Federaciju BiH gotovo je ništavan i on se realizuje u procentu od dva do tri odsto, dok su Bošnjaci to svoje pravo ostvarili u 70 odsto slučajeva na području Srpske, a u više od 80 odsto slučajeva njihova imovina je obnovljena, pri čemu je to kod njih rađeno i kolektivno – rekao je u intervjuu Srni Veljko Stevanović, predsjednik Saveza udruženja izbjeglih, raseljenih lica i povratnika Republike Srpske.

„Primjera je više: Kozarac, Prijedor, Zvornik, Koraj, Kozluk, Janja i sve do Višegrada. I kada neko postavi pitanje ima li politike u povratku pri realizaciji Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma – jasno kažem da je i te kako ima, odnosno da je politika u ovom segmentu u potpunosti zastupljena“, objašnjava Stevanović.

On napominje da je povratak Srba u Federaciju BiH, za razliku od realizacije povratka Bošnjaka u Republiku Srpsku, dramatičan, težak i gotovo neostavariv. Stevanović je podsjetio da je imovina Srba u BiH obnovljena tek u odnosu od 13 odsto, a kada je riječ o Hrvatima, taj procenat iznosi sedam odsto.

„Bošnjačka imovina je obnovljena u 80 odsto slučajeva, i to jasno govori o ukupnoj slici povratka u BiH“, rekao je Stevanović i izrazio zabrinutost što Vlada Srpske najavljuje da će poslije izbora Ministartvo za izbjegla i raseljenja lica biti, kako je rekao, ukinuto i pripojeno nekom drugom.

„Sjetimo se samo primjera sela Visori, opština Čelić, u kome četiri povratnika osam godina žive bez struje. Nema mjesta u BiH gdje nismo tražili da se pomogne tim ljudima, tri porodice su se već vratile u Srpsku zbog tih problema, a sa prostora Federacije BiH niko nije reagovao“, rekao je Stevanović.

On ocjenjuje da je „stanje alarmantno i da vlasti Federacije BiH znaju zašto i kako to rade, ali je sada problem što vlasti Srpske neće da se zainteresuju za taj problem“.

„Što se tiče povratnika i njihovog učešća u institucijama vlasti u Fedarciji BiH, stanje je – nula. Ko je to od Srba povratnika negdje zapsoslen, da se uključio u neku vlast“, zapitao je Stevanović i ponovio da je položaj i ono malo Srba koji su se vratili dramatičan i težak i da već sasvim mali broj onih koji su se vratili u prijeratno mjesto življenja ponovo razmišlja da dođe u Republiku Srpsku zbog uslova u kojima trenutno žive.

Sada smo u situaciji, napominje Stevanović, da povratnici Bošnjaci dobijaju apsolutno sve moguće donacije – za fasade, za pomoćne objekte, za poljoprivredne mašine, a Srbi ponekad „ni po pola temelja, a nekada ni toliko“, jer im, navodno, nije potrebno pošto se od osam članova vratilo, na primjer, pet.

„Nažalost, moramo da kažemo da je situacija ovakva deceniju i po zahvaljujući svim vlastima Srpske i insistiramo na zaživljavanju fonda za pravednu nadoknadu. Uputićemo zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i svim relevantnim institucijama koje se bave ovom problematikom da Parlamentarna skupština BiH što prije i što hitnije mora donijeti promjenu Zakona o izbjeglim i raseljnim osobama“ – najavljuje Stevanović.

U revidiranoj strategiji, koja je urađena, mora se što prije donijeti zakon i postaviti rok (najkasnije) od šest mjeseci za osnivanje fonda o pravednoj nadoknadi isto kao što imamo i Fond za povratak, rekao je Stevanović i pojasnio da bi sva sredstva koja se ulažu u Fond za povratak od nadležnih entitetskih ministartava, resornog ministarstva Brčko distrikta kao i ministartva na zajedničkom nivou, kao i sva kreditna zaduženja koja se u BiH sve više i češće pominju, nakon što fond o pravičnoj nadoknadi zaživi „išla pola/pola“.

Stevanović je naglasio da u ovom savezu, kad govore o povratku, najčešše kažu da je povratak za Srbe završen „jer onaj ko je htio da se vrati on se i vratio“, te da će u svojim zahtjevima, kada je riječ o fondu za pravednu nadoknadu, ostati dosljedni i svjesni da bez svojih predstavnika u Parlammentarnoj skupštini BiH ne mogu ništa uraditi.

„Zato je neophodno ispoštovati i one ljude koji ne žele da se vrate na prostore ranijeg mjesta življenja. Uzećemo samo primjer Mutnice kod Zenice. Javnost BiH je u posljednje vrijeme upoznata da je rudnik u Mutnici 300 porušenih srpskih objekata zatrpao jalovinom. Kako onda te ljude, na primjer, vratiti tamo? To samo znači i potvrđuje da nam je fond o pravednoj nadoknadi prijeko potreban“, rekao je Stevanović.

On tvrdi da je u posljednje tri godine Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Srpske „novčano uplatilo značajno više sredstva za povratak Bošnjaka u Srpsku nego resorno ministarstvo Federacije BiH za povratak Srba“.

„Problem je opet u našim institucijama, koje već tri godine zaredom finansiraju bošnjački povratak, a vlast u Federaciji se oglušuje o Srbe“, rekao je Stevanović i dodao da „Srbi i u ovom pogledu sami sebi `skaču u stomak`, ovaj put našim povratnicima, našoj populaciji. Zato smo i došli u situaciju u kojoj smo danas kad imamo Federaciju BiH čistu od Srba, dok Srpska čini sve za Bošnjake povartnike i ima ih u svim institucijama vlasti, i na lokalnom i na entitetskom nivou“, rekao je Stevanović.

Kako onda, pita Stevanović, da se do 2014, do kada bi trebalo da se realizuje odredba Aneksa sedam o pitanju povratka, za tri godine riješi ovo pitanje.

„Ako i nakon 15 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma, za vrijeme kada je u BiH ušlo oko 15 milijardi KM za obnovu porušene imovine, još imamo 120.000 porušenih objekata, nekoliko hiljada kvadratnih kilometara pod minskim poljima i više od 10 000 stanova i oduzetih stanarskih prava – kako sada u jeku velike ekonomske krize da za tri godine obnovimo sve to. To je nemoguće i sve ovo je samo politika“, smatra Stevanović.

On ocjenjuje da bi povratak u Sarajevo, kao grad „zamišljene multietničnosti“‚ trebalo da bude primjer cijeloj BiH.

„Ono to, nažalost, nije. Smatram da je Sarajevo primjer na kome predstavnici međunarodnih institucija mogu da vide pravo stanje povratka u BiH“, zaključio je u intervjuu Srni Stevanović i dodao da bi se tada uvjerili da povratka za Srbe u Federaciju BiH uopšte nema.

Ostavi poruku