Naslovna Vijesti Postepena normalizacija stanja

Postepena normalizacija stanja

0

Na području opštine Gradiška i dalje je ugroženo oko 500 kuća, gdje su poplavljena dvorišta i pomoćni objekti, dok u oko 20 kuća još ima vode, saopštila je danas Republička uprava Civilne zaštite Republike Srpske /RS/.

„Nivo vode je u odnosu na sinoć niži je za oko 50 centimetara, a voda iz odvodnog kanala je počela oticati u rijeku Savu. Najveći problem predstavljaju površinske stajaće vode koje ne mogu oticati i zadržavaju se oko domaćinstava. Voda za piće je ispravna, a dezinfekcija se vrši tamo gdje je to moguće učiniti“, navodi se u saopštenju.

U opštini Srbac još je ugroženo uže jezgro grada, ulica Vrbaska je pod vodom i za saobraćaj neprohodna, dok je desetak kuća još poplavljeno. Iz Savske ulice voda se povukla i nema ugroženih domaćinstava.

Nakon povlačenja rijeke Vrbas u korito i njenog opadanja, pojavio se problem sa podzemnim vodama koje izbijaju i plave naselja Kladari, Dugo polje i Mali Razboj, gdje je poplavljena velika površina poljoprivrednog zemljišta. Presječena je putna komunikacija do ovih naselja, a u Kladarima je poplavljeno nekoliko kuća.

U opštini Bijeljina u Mjesnoj zajednici Novi ugroženo je 12 domaćinstava. Poplave su nanijele ogromne štete na području koje je bilo zaplavljeno prethodnih dana i to na stambenim objektima, poljoprivrednom zemljištu, stočnom fondu i putnoj mreži. U Mjesnoj zajednici Novi preplavljen je i lokalni put na jednoj lokaciji.

I dalje je u blagom porastu vodostaj rijeke Save, koji je jutros iznosio 660 centimetara na vodomjeru u Rači. Pored ugroženosti od riječice Lukavac, Mjesna zajednica Novi je ugrožena i od Save, koja se izlila u ataru ove zajednice.

Nastavlja se sa mjerama sanacije terena, čišćenje i pranje ulica, crpljenje vode iz objekata i udubljenja gdje se voda zadržala, provođenje dezinfekcije objekata koji su bili zaplavljeni i snabdijevanje stanovništva vodom za piće. Juče je prestala potreba za angažovanjem Oružanih snaga BiH na području ove opštine.

U opštini Petrovo nivo rijeke Spreče postepeno opada i voda se povlači u korito. Vrši se dezinsekcija zaplavljenih objekata i sanacija klizišta i lokalnih puteva.

U opštini Teslić stanje se normalizuje, evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje kuće, a pristupilo se provođenju higijensko-epidemioloških mjera i sanaciji oštećenih lokalnih puteva.

U opštini Modriča evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje domove i pristupilo se provođenju higijensko-epidemioloških mjera i sanaciji oštećenih lokalnih puteva. Zbog pojave novih klizišta pet porodica se iselilo iz svojih kuća u Mjesnoj zajednici Krčevljani, Koprivska Trebava i Koprivna. Evakuisano stanovništvo je zbrinuto.

U opštini Donji Žabar evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje domove, dok preuzeće “Putevi RS“ vrše sanaciju magistralnog puta Banjaluka-Bijeljina u Lončarima. Na oštećenom lateralnom kanalu u Lončarima služba Civilne zaštite postavlja vreće sa pijeskom, a Dom zdravlja iz Bijeljine još nije počeo provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

U opštini Brod evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje domove. U Starom u Mjesnoj zajednici Liješće vrećama sa pijeskom vrši se ojačavanje nasipa kako voda ne bi ušla u grad. U naselju Donje Barice zaplavljeno je 20 domaćinstava i za njih se redovno vrši dostavljanje osnovnih životnih namirnica.

Nivo rijeke Bosne kod Doboja je 160 centimetara, a provode se higijensko-epidemiološke mjere i sanacija klizišta.

U opštini Derventa stanje se postepeno normalizuje. Dio evakuisanog stanovništva se vratilo u svoje domove, a 41 osoba se nalazi u kolektivnom smještaju. Oružane snage BiH su angažovane sa jednim kiperom na odvozu otpadnog materijala. Očekuje se povlačenje vode iz svih stambenih objekata za vrijeme vikenda.

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku

Exit mobile version