Na području opštine Gradiška i dalje je ugroženo oko 500 kuća, gdje su poplavljena dvorišta i pomoćni objekti, dok u oko 20 kuća još ima vode, saopštila je danas Republička uprava Civilne zaštite Republike Srpske /RS/.

„Nivo vode je u odnosu na sinoć niži je za oko 50 centimetara, a voda iz odvodnog kanala je počela oticati u rijeku Savu. Najveći problem predstavljaju površinske stajaće vode koje ne mogu oticati i zadržavaju se oko domaćinstava. Voda za piće je ispravna, a dezinfekcija se vrši tamo gdje je to moguće učiniti“, navodi se u saopštenju.

U opštini Srbac još je ugroženo uže jezgro grada, ulica Vrbaska je pod vodom i za saobraćaj neprohodna, dok je desetak kuća još poplavljeno. Iz Savske ulice voda se povukla i nema ugroženih domaćinstava.

Nakon povlačenja rijeke Vrbas u korito i njenog opadanja, pojavio se problem sa podzemnim vodama koje izbijaju i plave naselja Kladari, Dugo polje i Mali Razboj, gdje je poplavljena velika površina poljoprivrednog zemljišta. Presječena je putna komunikacija do ovih naselja, a u Kladarima je poplavljeno nekoliko kuća.

U opštini Bijeljina u Mjesnoj zajednici Novi ugroženo je 12 domaćinstava. Poplave su nanijele ogromne štete na području koje je bilo zaplavljeno prethodnih dana i to na stambenim objektima, poljoprivrednom zemljištu, stočnom fondu i putnoj mreži. U Mjesnoj zajednici Novi preplavljen je i lokalni put na jednoj lokaciji.

I dalje je u blagom porastu vodostaj rijeke Save, koji je jutros iznosio 660 centimetara na vodomjeru u Rači. Pored ugroženosti od riječice Lukavac, Mjesna zajednica Novi je ugrožena i od Save, koja se izlila u ataru ove zajednice.

Nastavlja se sa mjerama sanacije terena, čišćenje i pranje ulica, crpljenje vode iz objekata i udubljenja gdje se voda zadržala, provođenje dezinfekcije objekata koji su bili zaplavljeni i snabdijevanje stanovništva vodom za piće. Juče je prestala potreba za angažovanjem Oružanih snaga BiH na području ove opštine.

U opštini Petrovo nivo rijeke Spreče postepeno opada i voda se povlači u korito. Vrši se dezinsekcija zaplavljenih objekata i sanacija klizišta i lokalnih puteva.

U opštini Teslić stanje se normalizuje, evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje kuće, a pristupilo se provođenju higijensko-epidemioloških mjera i sanaciji oštećenih lokalnih puteva.

U opštini Modriča evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje domove i pristupilo se provođenju higijensko-epidemioloških mjera i sanaciji oštećenih lokalnih puteva. Zbog pojave novih klizišta pet porodica se iselilo iz svojih kuća u Mjesnoj zajednici Krčevljani, Koprivska Trebava i Koprivna. Evakuisano stanovništvo je zbrinuto.

U opštini Donji Žabar evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje domove, dok preuzeće “Putevi RS“ vrše sanaciju magistralnog puta Banjaluka-Bijeljina u Lončarima. Na oštećenom lateralnom kanalu u Lončarima služba Civilne zaštite postavlja vreće sa pijeskom, a Dom zdravlja iz Bijeljine još nije počeo provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

U opštini Brod evakuisano stanovništvo se vratilo u svoje domove. U Starom u Mjesnoj zajednici Liješće vrećama sa pijeskom vrši se ojačavanje nasipa kako voda ne bi ušla u grad. U naselju Donje Barice zaplavljeno je 20 domaćinstava i za njih se redovno vrši dostavljanje osnovnih životnih namirnica.

Nivo rijeke Bosne kod Doboja je 160 centimetara, a provode se higijensko-epidemiološke mjere i sanacija klizišta.

U opštini Derventa stanje se postepeno normalizuje. Dio evakuisanog stanovništva se vratilo u svoje domove, a 41 osoba se nalazi u kolektivnom smještaju. Oružane snage BiH su angažovane sa jednim kiperom na odvozu otpadnog materijala. Očekuje se povlačenje vode iz svih stambenih objekata za vrijeme vikenda.

Ostavi poruku