U Bosni i Hercegovini, nabujale reke potapaju minska polja i odnose mine. „Samo Bog zna gde su mine otišle“, kaže Boro Košarac iz preduzeća za razminiranje. Najveća opasnost od protivpešadijskih mina, koje voda može daleko da odnese.

Poplave koje su pogodile pojedine delove Bosne i Hercegovine, osim materijalne štete, predstavljaju i veliku opasnost zbog toga što bujice ispiraju minska polja, posejana širom te države u toku minulog rata.

Nabujale reke odnose oznake za opasnost od mina, a eksplozivne naprave nošene vodom odlaze daleko od područja na kojem su locirane.

Kako prenosi AP, oficir u Centru za borbu protiv mina BiH, Antun Sinković, upozorava kako se svaki put kada se voda povuče celi predeli promene, mine promene mesta, a često završe i na terenima koji nisu bili minirani, ili su, u međuvremenu, bili očišćeni od mina.

Boro Košarac, iz preduzeća zaduženog za razminiranje, navodi da su pirotehničari, kada su otišli na zadatak u blizini Save, videli da je reka odnela dobar deo obale, a sa njom i deo miniskog polja, veličine 6.000 kvadratnih metara.

„Samo Bog zna gde su mine otišle. Teoretski, one mogu biti samo nekoliko kilometara niz reku, ali i skroz nizvodno, do Dunava“, kaže Košarac.

Reka Sava je prirodna granica između BiH i Hrvatske, tako da se pretpostavlja da deo „odplutalih“ mina može da završi i u susednoj državi, a samo stotinak kilometara nizvodno je Srbija.

Protivpešadijske mine predstavljaju najveću opasnost, jer su lagane i voda može daleko da ih odnese. Ako su samo desetak santimetara duboko u tlu, detektori ih teško otkrivaju, a ni psi tragači nisu od koristi, jer od stajanja u vodi izgube svaki miris.

AP podseća da su vlasti u BiH, u okviru međunarodnog sporazuma, dobile rok od deset godina da očiste svoju teritoriju od mina. Pretpostavlja se da širom države leži još oko 220.000 mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, na više od 1.550 kvadratnih kilometara.

Posle rata, mine su u BiH odnele skoro 500 žrtava, više od 1.000 osoba je teže, ili lakše ranjeno, a među njima mnogi su ostali invalidi.

Ostavi poruku