Opština Kozarska Dubica uputila je javni poziv povratnicima Bošnjacima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju stambenih jedinica, za šta je obezbijeđeno 100.000 KM.

Pomoć u rekonstrukciji i povratku dodjeljuje se u okviru sprovođenja zajedničkih projekata u BiH, a na području opštine Kozarska Dubica obnoviće se određeni broj stambenih jednica u zavisnosti od stepena oštećenja i ponuđenih cijena izvođača radova na javnom tenderu.

Projekat sprovodi opština Kozarska Dubica, a praćenje provođenja procesa vrši Regionalni centar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa sjedištem u Banjaluci.

Kriterijumi za izbor korisnika za rekonstrukciju stambenih objekata, kao i spisak neophodne dokumentacije za konkurs dostupni su na oglasnoj tabli opštine Kozarska Dubica.

Prijave sa popunjenim obrascem i pratećom dokumentacijom mogu se dostaviti u šalter salu opštine ili poštom do 20. jula.

Ostavi poruku