Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić smatra da uspjeh jedne zemlje zavisi od temeljne pravde i prava, a da BiH nema nijedno od to dvoje.

Ona je ocijenila da pravda i pravo u BiH počivaju na dvije nelegitimne institucije – Tužilaštvu i Sudu BiH, koje su osnovali drugi, a ne domaće vlasti.

U raspravi u Domu naroda o Informaciji o radu Tužilaštva BiH u prošloj godini, ona je istakla da je Tužilaštvo revnosno kada je u pitanju procesuiranje zločina koje su počinili Srbi, ali sporo i selektivno kada su u pitanju zločini drugih.

Prema njenim riječima, Sud i Tžilaštvo BiH ne rade u korist pomirenja.

„MUP RS dostavio je Tužilaštvu BiH 925 prijava protiv 7 500 lica za zločine nad oko 22 300 žrtava“, navela je Majkić.

Ona je podsjetila da Tužilaštvo BiH, uprkos dokazima, nikada nije riješilo slučaj Dobrovoljačke ulice, Silosa, kasarne „Viktor Bubanj“, Tuzlanske kolone, ubistva osam vojnika u Velikom parku u Sarajevu u aprilu 1992. godine, Atifa Dudakovića, odreda El mudžahedin, logora Dretelj i drugo.

„U slučaju /Ejup/ Ganić neko će drugi morati da uradi ono što je trebalo da uradi Tužilaštvo BiH“, istakla je Majkić koja je upozorila da se u BiH na visokim pozicijama nalaze pojedinci za koje postoje dokazi da su počinili zločine.

Predsjedavajući Doma naroda Sulejman Tihić ocijenio je u raspravi da je Majkić iznijela puno teških kvalifikacija i da su potrebni argumenti kada su u pitanju pojedinci, institucije i konkretni predmeti.

On je rekao da ne želi da posmatra koliko je Srba, Hrvata ili Bošnjaka optuženo ili osuđeno, jer su svi oni kriminalci i zločinci.

„Vrijeme me je naučilo da kriminalci i zločinci nemaju vjere, ni nacije“, zaključio je Tihić.

U replici Tihiću, Majkić je rekla da bi i ona možda isto govorila da pripadnicima njenog naroda nije izrečeno 1 400 godina zatvorske kazne, a ostalima tek 40-ak.

Ističući da se zalaže za procesuiranje svih zločina, Majkić je istakla da bi to bilo u korist pomirenja.

I hrvatski delegat Božo Rajić ukazao je na neravnopravan odnos pravosudnih institucija u BiH prema njenim narodima žaleći se konkretno na neravnopravan položaj Hrvata.

„Imamo nejednake startne pozicije u utvrđivanju istine“, naveo je Rajić.

Ostavi poruku