Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske a pod zabranom je raspolaganja, koji predviđa da se imovina na teritoriji RS smatra njenim vlasništvom, potvrdio je Srni pomoćnik ministra pravde RS Nikola Kovačević.

„Ovaj zakon predviđa da se imovina koja se nalazi na teritoriji RS smatra vlasništvom RS. Zakon ne tretira imovinu koja se nalazi van granica BiH. On otvara mogućnost da Vlada RS sporazumom sa Savjetom ministara BiH da na korištenje bez naknade imovinu Srpske institucijama BiH, radi obavljanja poslova iz nadležnosti tih institucija“, rekao je Kovačević.

On je dodao da je Vlada RS i dalje voljna da riješi pitanje smještaja zajedničkih institucija na imovini koja se nalazi na teritoriji RS, a služi za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, što će regulisati posebnim sporazumom između Vlade RS i Savjeta ministara.

Kovačević je naveo da je ovaj zakon utvrđen jer Savjet ministara BiH nije Vladi RS dostavo tražene podatke o imovini potrebnoj zajedničkim institucijama BiH.

On je istakao da je zakonom utvrđeno da se pod ovom imovinom podrazumijevaju one nepokretnosti koje su po međunarodnom Sporazumu o sukcesiji pripale BiH.

„Riječ je o imovini koja se smatra vlasništvom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa RS, kao i nepokretnostima kojim je pravo raspolaganja ili upravljanja imala bivša SR BiH do 31. decembra 1991. godine, a koja se takođe smatra vlasništvom bilo kojeg nivoa vlasti ili javnog organa“, rekao je Kovačević.

Kovačević je dodao da zakon predviđa da Vlada RS može dio imovine prenijeti na jedinice lokalne samouprave, kao i na javne ustanove ili preduzeća čiji je osnivač Vlada RS.

Ostavi poruku