Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о статусу државне имовине која се налази на територији Српске а под забраном је располагања, који предвиђа да се имовина на територији РС сматра њеним власништвом, потврдио је Срни помоћник министра правде РС Никола Ковачевић.

„Овај закон предвиђа да се имовина која се налази на територији РС сматра власништвом РС. Закон не третира имовину која се налази ван граница БиХ. Он отвара могућност да Влада РС споразумом са Савјетом министара БиХ да на кориштење без накнаде имовину Српске институцијама БиХ, ради обављања послова из надлежности тих институција“, рекао је Ковачевић.

Он је додао да је Влада РС и даље вољна да ријеши питање смјештаја заједничких институција на имовини која се налази на територији РС, а служи за потребе обављања послова из њихове надлежности, што ће регулисати посебним споразумом између Владе РС и Савјета министара.

Ковачевић је навео да је овај закон утврђен јер Савјет министара БиХ није Влади РС доставо тражене податке о имовини потребној заједничким институцијама БиХ.

Он је истакао да је законом утврђено да се под овом имовином подразумијевају оне непокретности које су по међународном Споразуму о сукцесији припале БиХ.

„Ријеч је о имовини која се сматра власништвом било којег нивоа власти или јавне организације или органа РС, као и непокретностима којим је право располагања или управљања имала бивша СР БиХ до 31. децембра 1991. године, а која се такође сматра власништвом било којег нивоа власти или јавног органа“, рекао је Ковачевић.

Ковачевић је додао да закон предвиђа да Влада РС може дио имовине пренијети на јединице локалне самоуправе, као и на јавне установе или предузећа чији је оснивач Влада РС.

Ostavi poruku