Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u Istambulu, na samitu jugoistočne Evrope, da EU mora bez okolišanja da poruči da li je spremna da u svoje okrilje primi sve države regiona zapadnog Balkana, i da iskreno pomogne da se taj cilj i ostvari.

„EU mora iskreno i bez okolišanja da kaže da želi da integriše čitav region zapadnog Balkana i da li je spremna da na najpraktičnije načine pomogne da se ispune kriterijumi postavljeni pred države regiona“, rekao je Tadić na samitu Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

On je rekao da samo kada čitava jugoistočna Evropa bude integrisana u EU, obećani mir, nagoviješten okončanjem hladnog rata, moći će zaista da počne i da će samo tako biti „zatvorena knjiga strašne dekade“ koju su obilježili građanski ratovi, etničko čišćenje, izbjeglice i raseljeni.

„Svi imamo rezerve, ali se sa njima suočavamo, ne dopuštamo da one budu izgovor da ne činimo ništa…Srbija očekuje da pozitivna atmosfera i poruke sa nedavno održanog samita u Sarajevu budu pretočene u delo“, rekao je Tadić.

On je istakao da je od vitalne važnosti da kandidatura za članstvo koju je Srbija podnijela bude u najskorijoj budućnosti razmatrana pred Evropskom komisijom.

Tadić je istakao značaj regionalne saradnje, u čijem fokusu mora biti borba protiv organizovanog kriminala, čija transnacionalna mreža predstavlja najdirektniju opasnost prosperitetu regiona, te dodao da ta borba svig državama regiona mora biti prioritet ne samo na riječima, već i na djelu

„Nećemo štedeti trud u nastojanju da otklonimo tu pretnju. Politika Srbije podrazumeva da niko neće ostati izvan domašaja zakona. Naša policija i pravosuđe nastaviće beskompromisni obračun sa kriminalnim bosovima i njihovim saradnicima“, naglasio je Tadić.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Tadić je ponovio da Srbija nikada, i ni pod kojim okolnostima, neće ni implicitno ni eksplicitno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, i da je po tom pitanju srpski narod potpuno ujedinjen.

„Jednostrano proglašena nezavisnost je za nas samo još jedan pokušaj da se nametne jednostrano rešenje, i zato je takav ishod neodrživ. Nema prave alternative rešenju do koga bi se došlo pregovorima i kompromisom“, rekao je Tadić.

On je rekao da će prilika za nove pregovore nastupiti pošto Međunarodni sud pravde dostavi Generalnoj skupštini UN savjetodavno mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova i dodao da je dijalog jedini način da se osigura dugoročna stabilnost u regionu.

Tadić je ocijenio da je u protekloj deceniji načinjen izvanredan napredak u regionalnoj saradnji, čemu je u znatnoj mjeri doprinijela i Srbija.

Samit SEECP u Istanbulu okupio je predsjednike i premijere 11 država članica te regionalne inicijative, kao i predstavnike brojnih međunarodnih institucija i organizacija.

Članovi Procesa saradnje su pored Turske, koja je predsedavajuća, i Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Bugarska, Grčka, Makedonija, Moldavija, Rumunija.

Ostavi poruku