Bivši predsjednik Republike Srpske (RS) Radovan Karadžić na suđenju u Haškom tribunalu predložio je danas u dokazni materijal dokumente kojima potvrđuje da su linije fronta u Sarajevu uspostavili građani u cilju odbrane svog kućnog praga – javio je dopisnik Srne.

U nastavku unakrsnog ispitivanja bivšeg obavještajnog oficira britanske vojske Ričarda Filipsa, svjedoka optužbe Haškog tribunala, Karadžić je obrazložio da je njegov cilj da se ispravi pogrešan utisak da je oko Sarajeva djelovala dobro organizovana vojna sila protiv nenaoružanog naroda i dokaže da su ljudi branili svoje kućne pragove i nisu htjeli da idu od svojih kuća.

Karadžić je naveo da je u Sarajevu živjelo 157 000 Srba, a da je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK) bilo 23 000 ljudi. On je svjedoka pitao šta je moglo natjerati toliki procenat borbeno sposobnih ljudi da se uključe u Korpus ako ne zaštita svojih kuća, a Filips je odgovorio da „ne može da se stavi u glavu drugih ljudi“.

Karadžićevo unakrsno ispitivanje u nekoliko navrata prekidale su sudije, tražeći da se bavi dijagramima koje je Filips načinio o Sarajevsko-romanijskom korpusu.

Karadžić je svjedoka pitao i da li je bio upoznat i o stepenu kršenja primirja koja su bila sklopljena pod pokroviteljstvom Unprofora, ali je on odgovorio da se time nije bavio i da to nije dio njegovog izvještaja.

Prema nalazima Filipsa, Sarajevsko-romansijki korpus formiran je od ostataka Četvrtog korpusa Jugoslovenske narodne armije.        Filips je prethodno, kao vojni analitičar Tužilaštva, analizirao strukturu ovog korpusa od maja 1992. do kraja 1995. godine, za suđenje generalu Stanislavu Galiću

Ostavi poruku