Gubitak kompanije „BH erlajns“ u prošloj godini bio je 12,3 miliona KM, što je šest puta više nego 2008, utvrdili su federalni revizori u izvještaju o poslavanju ove firme.

Uprkos milionskim gubicima, za primanja zaposlenih u 2009. izdvojeno je skoro 18 odsto više sredstava nego prethodne godine, odnosno oko 3,8 miliona KM, prenose „Nezavisne novine“ u sutrašnjem izdanju.

Revizori su utvrdili da su prošle godine razni troškovi poslovanja „BH erlajnsa“ bili 12,1 milion KM što je povećanje od 55 odsto.

„Ovdje su iskazani i ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima u iznosu od 218.399 KM. Ugovori o djelu su nezakoniti jer su zaključeni na znatno duži period od zakonom propisanih 60 dana. Najviše novca, 129.085 KM, isplaćeno je po osnovu ugovora o djelu za dva inostrana pilota“, pišu revizori, naglašavajući kako su mjesečna primanja pilota bila od 4.200 do 4.500 evra uz dnevnice i smještaj.

Zakupnina za smještaj u Sarajevu po osobi je iznosila 550 KM, a iako nisu ugovoreni, za dva pilota su plaćeni i svi režijski troškovi u iznosu od 2.975 KM, dok za sve to nisu obračunati niti uplaćeni porezi i doprinosi.

Revizori su ocijenili da finansijski izvještaji „BH erlajnsa“ ne prikazuju istinito i objektivno poslovanje i smatraju kako su na rezultate poslovanja i iskazani gubitak u značajnoj mjeri uticali i subjektivni faktori, te da uprava nije poduzela aktivnosti kojima bi bar djelimično bile sanirane posljedice krize.

Nakon okončanja provjere poslovanja „BH erlajnsa“ revizori su upozorili da interni akti ove kompanije nisu u skladu sa zakonima, pa su transakcije iskazane u finansijskim izvještajima bez utvrđenih pravila. Obračun plata u „BH erlajnsu“ bio je regulisan Pravilnikom o radu kompanije, koji nije usklađen sa zakonom, a revizori su upozorili da ni ovaj nezakoniti pravilnik prilikom obračuna plata nije poštovan.

Revizori su konstatovali i da je ugovor o radu generalnog direktora bio nezakonit, jer je u julu prošle godine primio platu od 4.260 KM, što je više od visine 4,8 prosječnih plata u FBiH.

Od ukupno 40 ugovora o djelu za njih 14 naknade nisu isplaćene preko banke, nego u gotovini što je suprotno Zakonu o porezu na dohodak.“Stranim licima imenovanim na funkcije izvršnih direktora, letačkom i drugom osoblju bez ugovora, putem blagajne isplaćene su naknade ličnog dohotka i dnevnice u iznosu od 165.795 KM. S poreskog aspekta ni ove osobe nisu prijavljene, niti je njihov iznos obračunat i uplaćen porez na dohodak“, utvrdili su revizori.

Direktor „BH erlajnsa“ Nudžeim Rečica je istakao da su plate zaposlenima koji nisu državljani BiH morale biti isplaćene u gotovini i preko blagajne, jer nemaju mjesto prebivališta u ovoj zemlji, a zbog toga ne mogu imati ni račun u banci na koji bi im uplaćivali plate.

Rečica tvrdi da je njegova plata usklađena sa zakonom i da iznosi 4,8 prosječnih plata u FBiH, a u nju je uračunat minuli staž.On objašnjava da je izrada Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta pri kraju, jer je teško izračunati koeficijent za isplatu plata zaposlenima ove kompanije.

Ostavi poruku