Губитак компаније „БХ ерлајнс“ у прошлој години био је 12,3 милиона КМ, што је шест пута више него 2008, утврдили су федерални ревизори у извјештају о пославању ове фирме.

Упркос милионским губицима, за примања запослених у 2009. издвојено је скоро 18 одсто више средстава него претходне године, односно око 3,8 милиона КМ, преносе „Независне новине“ у сутрашњем издању.

Ревизори су утврдили да су прошле године разни трошкови пословања „БХ ерлајнса“ били 12,1 милион КМ што је повећање од 55 одсто.

„Овдје су исказани и уговори о дјелу и привременим и повременим пословима у износу од 218.399 КМ. Уговори о дјелу су незаконити јер су закључени на знатно дужи период од законом прописаних 60 дана. Највише новца, 129.085 КМ, исплаћено је по основу уговора о дјелу за два инострана пилота“, пишу ревизори, наглашавајући како су мјесечна примања пилота била од 4.200 до 4.500 евра уз дневнице и смјештај.

Закупнина за смјештај у Сарајеву по особи је износила 550 КМ, а иако нису уговорени, за два пилота су плаћени и сви режијски трошкови у износу од 2.975 КМ, док за све то нису обрачунати нити уплаћени порези и доприноси.

Ревизори су оцијенили да финансијски извјештаји „БХ ерлајнса“ не приказују истинито и објективно пословање и сматрају како су на резултате пословања и исказани губитак у значајној мјери утицали и субјективни фактори, те да управа није подузела активности којима би бар дјелимично биле саниране посљедице кризе.

Након окончања провјере пословања „БХ ерлајнса“ ревизори су упозорили да интерни акти ове компаније нису у складу са законима, па су трансакције исказане у финансијским извјештајима без утврђених правила. Обрачун плата у „БХ ерлајнсу“ био је регулисан Правилником о раду компаније, који није усклађен са законом, а ревизори су упозорили да ни овај незаконити правилник приликом обрачуна плата није поштован.

Ревизори су констатовали и да је уговор о раду генералног директора био незаконит, јер је у јулу прошле године примио плату од 4.260 КМ, што је више од висине 4,8 просјечних плата у ФБиХ.

Од укупно 40 уговора о дјелу за њих 14 накнаде нису исплаћене преко банке, него у готовини што је супротно Закону о порезу на доходак.“Страним лицима именованим на функције извршних директора, летачком и другом особљу без уговора, путем благајне исплаћене су накнаде личног дохотка и дневнице у износу од 165.795 КМ. С пореског аспекта ни ове особе нису пријављене, нити је њихов износ обрачунат и уплаћен порез на доходак“, утврдили су ревизори.

Директор „БХ ерлајнса“ Нуџеим Речица је истакао да су плате запосленима који нису држављани БиХ морале бити исплаћене у готовини и преко благајне, јер немају мјесто пребивалишта у овој земљи, а због тога не могу имати ни рачун у банци на који би им уплаћивали плате.

Речица тврди да је његова плата усклађена са законом и да износи 4,8 просјечних плата у ФБиХ, а у њу је урачунат минули стаж.Он објашњава да је израда Правилника о систематизацији радних мјеста при крају, јер је тешко израчунати коефицијент за исплату плата запосленима ове компаније.

Ostavi poruku