Predsjednik Demokratske stranke Srbije /DSS/ Vojislav Koštunica izjavio je da na putu Srbije ka EU ima teških pitanja zbog kojih je potrebno preispitati nacionalnu politiku i odrediti nove državne ciljeve.

On je istakao da postoji suštinska suprotstavljenost između Ustava Srbije i odluke 22 države EU da priznaju protivzakonitu nezavisnost Kosova.

Koštunica je u autorskom tekstu u beogradskim „Večernjim novostima“ naveo da realnost cilja da Srbija postane članica EU dovodi u pitanje i prezasićenost Unije daljim proširenjem, pojačana dubokom ekonomskom krizom koja pogađa više članica EU.

„Iz Nemačke, kao najuticajnije države u EU, stižu sve jasnije i određenije poruke da će posle eventualnog ulaska Hrvatske /u EU/ doći do dužeg zastoja u proširivanju. Ne može se bežati od toga da sve više dolazi do izražaja skepsa čelnih funkcionera EU, u vezi sa pristupanjem EU i Srbije i drugih država zapadnog Balkana“, naveo je Koštunica.

Prema njegovim riječima, ukoliko dođe do zamrzavanja proširivanje EU, Brisel će krivicu za neispunjavanje obećanja o doglednom ulasku Srbije u EU prebaciti na Beograd.

„Uspostaviće se lanac beskonačnog uslovljavanja Srbije nepisanim uslovima za pristupanje, posebno otvaranjem dobrosusedske saradnje sa Kosovom. Tom uslovu, koji je već na stolu, priključuju se i drugi, takođe nepisani, uslovi, kao što su: pokretanje dezintegrativne regionalizacije Srbije skopčane sa promenom Ustava, prepuštanje RS postepenoj unitarizaciji BiH, kao i ulazak Srbije u NATO“, naveo je Koštunica.

Lider DSS-a je dodao da Srbija u takvim uslovima treba da izmijeni svoje primarne ciljeve, a da najpreči treba da joj bude unutrašnja izgradnja zemlje na najboljim evropskim uzorima.

„Ovaj cilj ne isključuje i formalno pristupanje EU kada budu ispunjeni standardi naših međusobnih odnosa koji ne dovode u pitanje vitalne interese Srbije kao države“, naglasio je Koštunica.

Poručivši da na prvo mjesto uvijek mora da bude stavljeno usmjeravanje svih unutrašnjih snaga na samu Srbiju, njen razvoj i izgradnju kao moderne države, Koštunica je istakao da politika saradnje sa EU treba da bude upotpunjena razvijanjem odnosa Srbije sa drugim jakim privrednim, političkim i bezbjednosnim činiocima savremenog svijeta.

Ostavi poruku