Влада Републике Српске разматраће данас информације о провођењу закона о приватизацији пословних зграда, просторија и гаража,vladarsте о току поступка разматрања понуде за продају пакета акција бањалучког предузећа “Урбанистички завод РС“. Влада ће разматрати приједлог одлуке о усвајању плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села у овој години у укупном износу од 80.000.000 КМ.На сједници ће бити ријечи и о приједлогу одлуке о формирању одбора за провођење јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса, те о социјалном збрињавању радника који ће процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остати без запослења.

Ostavi poruku