Радио-Телевизија Републике Српске
Регулаторна агенција за комуникације изрекла је Радио-Телевизији Републике Српске /РТРС/ новчану казну у износу од 100.000 КМ због неовлаштеног кориштења фреквенције путем 61 UHF канала на локацији Бањалука – Побрђе.

Радио-Телевизија Републике Српске

У саопштењу из РАК-а наводи се да је ова агенција утврдила да је РТРС прекршио Закон о комуникацијама БиХ, тако што је почео са дигиталним земаљским емитовањем програма по редовној програмској шеми 12. децембра 2009. године, а од 17. децембра и са емитовањем програма „Јуроп бај Сателит“, по стандарду ДВБ-Т са МПЕГ2 компресијом.

Такође, РТРС није поступио по налогу РАК-а од 14. децембра 2009. године да обустави нелегално емитовање на наведеном каналу, кршећи тиме такође Закона о комуникацијама БиХ, навели су из РАК-а.

Интерна комисија Агенције је, разматрајући овај случај, између осталог, установила да је РТРС прекршио стандарде дефинисане у државној Стратегији о преласку са аналогног на земаљско дигитално емитовање (ДТТ Стратегија), коју је Савјет министара БиХ усвојио 2009. године, и која јасно утврђује надлежности и обавезе институција у БиХ за прелазак са аналогног на земаљско дигитално емитовање у складу са међународним обавезама.

Узимајући у обзир да је РТРС без одговарајуће дозволе започео кориштење фреквенције из Дигиталног плана, уз непознате техничке карактеристике, доведено је у питање и адекватно поступање Агенције у вези са обавезама које је БиХ преузела потписивањем и ратификацијом Завршних аката регионалне радио конференције – Женева 2006, наводе из РАК-а.

Из Агенцијe наводе да је РТРС поред неовлаштеног кориштења фреквенције, рекламирајући своје дигитално емитовање као посебан напредак, пропустио да обавијести кориснике да садашња технологија неће бити у употреби у моменту увођења дигиталног емитовања у БиХ, излажући гледаоце непотребним трошковима.

За пријем тренутног дигиталног сигнала РТРС-а потребно је да грађани сами купе одговарајући „сет-топ-бокс“ који се неће моћи корисити када у БиХ у потпуности буде уведено дигитално емитовање, а подсјећамо да ДТТ Стратегија предвиђа емитовање по стандарду ДВБ-Т са МПЕГ4 компресијом, наводе из РАК-а.

У саопштењу се додаје да је Агенција, као државни орган, законски задужена да спроводи одредбе Закона о комуникацијама БиХ, које су у овом конкретном случају изричите у смислу да нити једно физичко или правно лице не може користити фреквентни спектар без њеног одобрења.

Ostavi poruku