Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će usvajanjem rezolucije o žrtvama u Srebrenici biti učinjen pozitivan etički i vrijednosni iskorak u odnosu na stalnu potrebu društava na Balkanu da žale isključivo svoje žrtve.
Boris-Tadic-3„Svi narodi su spremni da pokažu da imaju razumevanje za patnje vlastitog naroda i za patnju sebi bližnjih. Ali, veoma je važno pokazati saosećanje i empatiju kada je riječ o tuđoj patnji i nevolji. Posebno na prostoru zapadnog Balkana, jer to jeste jedan vrednosni iskorak u odnosu na uobičajeno ponašanje u prošlosti“, rekao je Tadić.

Predsjednik Srbije je istakao da promjena sistema vrijednosti jeste pretpostavka da društva regiona budu bolja, funkcionalnija i da imaju cjelishodniji odnos prema pojedincu, kao jedinici svakog društva, ali i pretpostavka evropskih integracija.

„Čitava ova tema koja se danas otvorila – da li jedna ili dve rezolucije – i način na koji joj pristupaju različiti i domaći i međunarodni poslenici, uverava me da je jedino moguć i ispravan pristup upravo sa dve rezolucije. Na taj način mi niti izjednačavamo, niti poredimo žrtve, jer svako ko bi se time bavio potpuno je pogrešio i politički i etički prostor“, rekao je Tadić u intervjuu Tanjugu.

Prema njegovim riječima, saosjećanje sa žrtvama iz Srebrenice ni na koji način ne isključuje pravo i obavezu Srbije da se sjeća svojih žrtava, odnosno žrtava koje je pretrpio srpski narod.

„Što se tiče druge rezolucije, o srpskim žrtvama, svaki narod koji bi nipodaštavao vlastite žrtve, opet bi, u etičkom smislu, činio loše delo. Smatram obavezom Srbije da donese i takvu rezoluciju. Ali, baš zbog toga što ne treba donositi jednu rezoluciju, što treba pokazati empatiju ili sposobnost uživljavanja u tuđu muku, smatram da je potrebno doneti dve rezolucije, i to ne u jednom danu“, poručio je Tadić.

Komentarišući kritike iz inostranstva i zemlje na račun inicijative da se Srbija prema žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji odredi u dvije rezolucije, Tadić je rekao da je računao sa takvim reagovanjima i da ga upravo one uvjeravaju da je ideja o dvije rezolucije ispravna.

„Uvek kada se, nakon tako teških ratova i stravičnih zločina koji su se dešavali, a srebrenički je bio stvarno monstruozan, donose ovakve odluke, uvek će biti primedbi – i sa leva i sa desna, i niko neće biti do kraja zadovoljan“, rekao je on.

Tadić je podsjetio da je svojevremeno kritikovana i njegova odluka da posjeti Srebrenicu i tamo ponudi izvinjenje Bošnjacima koji su pretrpjeli strašne patnje i velike tegobe zbog toga što je neko u ime srpskog naroda počnio zločin.

„Takvim aktom mi ćemo prevazići jedan unutrašnji problem našeg društva, a verujem da ćemo doprineti i prevazilaženju problema koji postoji u svim društvima, i bošnjačkom, pa i u hrvatskom, albanskom i makedonskom – jer, takva rezolucija imaće odjek na čitavom prostoru bivše Jugoslavije i zapadnog Balkana“, rekao je Tadić.

Osvrćući se na oklijevanje drugih država regiona da se jasno ograde od zločina počinjenih u njihovo ime, Tadić je istakao da uzdržanost drugih ne smije da utiče na unutrašnju moralnu obavezu koju Srbija ima.

Tadić je istakao da ne smatra da je postojao jedan krivac za ratove u bivšoj Jugoslaviji, i da upravo zbog toga odgovornost za zločine mora biti individualizovana, a žrtve, odnosno njihove porodice, dobiti satisfakciju.

„Na kraju, pred svima nama postoji obaveza kada su u pitanju nestali, da konačno i tu knjigu zatvorimo i da razrešimo dileme onima koji i dan-danas čekaju neki odgovor – šta je sa njihovim bližnjima. Tu mislim i na odnos prema licima albanske nacionalnosti koja su nestala, hrvatskim građanima i pripadnicima hrvatskog naroda koji su nestali. Tu mislim i na Bošnjake, ali tu, naravno, uvek mislim i na Srbe“, zaključio je Tadić.

Izvor: Srna

Ostavi poruku