Županijsko tužilaštvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv 10 visokih oficira JNA iako je nekima od njih već suđeno pred Haškim tribunalom.
Zbog krivičnih dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva Hrvatske, kao i krivičnog dela uništavanja kulturnih i istorijskih spomenika, počinjenih tokom napada JNA na dubrovačko područje 1991. i 1992. godine, Županijsko tužilaštvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 10 visokih oficira bivše Jugoslavenske narodne armije.
Međutim, prema Članu 10 „Non bis in idem“ Statuta međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, nijednoj osobi kojoj je već suđeno pred Međunarodnim sudom za dela koja prema ovom Statutu predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ne može se za ista ta dela suditi pred nacionalnim sudom.
To nije sprečilo Županijsko tužilaštvo Dubrovačko-neretvanske županije da protiv bivših oficira JNA podigne optužnice. Kako je objavljeno na internet stranicama Tužilaštva, optužnica je podignuta protiv trojice komandanata 2. Operativne grupe – generala J. Cokića (1934.), M. Ružinovskog (1935.) i P. Strugara (1933.).
Optužnica je podignuta i protiv komandanta 9. Vojno-pomorskog sektora, admirala M. Jokića (1935.) i njegovog zamenika, kapetana bojnog broda M. Zeca (1943.).
Optuženi su i komandant 2. Taktičke grupe, general B. Stanković (1934.), komandant 472. motorizovane brigade, potpukovnik O. Vičić (1944.) i njegov zamenik, major R. Komar (1951.).
Takođe su optuženi kapetan I. klase V. Kovačević, zvani Rambo (1961.), koji je komandovao 3. bataljonom 472. motorizovane brigade i poručnik bojnog broda Z. Gvozdenović (1958.), koji je komandovao raketnom topovnjačom 403.
Protiv svih optuženih je predloženo određivanje pritvora i raspisivanje poternice, navodi županijsko tužilaštvo Dubrovačko-neretvanske županije.
Proces pred Haškim sudom
Inače, neki od optuženih već su procesuirani pred sudom u Hagu.
U procesu pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Pavle Strugar je osuđen na 7 i po godina zatvora 17. jula 2008. godine, dok je optužnica protiv Milana Zeca povučena 26. jula 2002. godine.
Miodrag Jokić je osuđen na 7 godina zatvora 30. avgusta 2005. godine.
Haški tribunal je Vladimira Kovačevića Ramba, u junu 2004. godine, privremeno pustio iz pritvora radi lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Predmet protiv Kovačevića, inače je prvi slučaj koji je Haški tribunal prosledio Srbiji, odnosno Specijalnom tužilaštvu u Beogradu.
Specijalni sud u Beogradu privremeno je obustavio proces protiv Kovačevića decembra 2007. godine, sa obrazloženjem da zbog bolesti okrivljeni nije u stanju da prati suđenje.
Kovačević je zbog bolesti hospitalizovan na psihijatrijskom odeljenju VMA.

Županijsko tužilaštvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv 10 visokih oficira JNA iako je nekima od njih već suđeno pred Haškim tribunalom.

Dubrovnik-iznad-HagaZbog krivičnih dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva Hrvatske, kao i krivičnog dela uništavanja kulturnih i istorijskih spomenika, počinjenih tokom napada JNA na dubrovačko područje 1991. i 1992. godine, Županijsko tužilaštvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv 10 visokih oficira bivše Jugoslavenske narodne armije.

Međutim, prema Članu 10 „Non bis in idem“ Statuta međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, nijednoj osobi kojoj je već suđeno pred Međunarodnim sudom za dela koja prema ovom Statutu predstavljaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ne može se za ista ta dela suditi pred nacionalnim sudom.

To nije sprečilo Županijsko tužilaštvo Dubrovačko-neretvanske županije da protiv bivših oficira JNA podigne optužnice. Kako je objavljeno na internet stranicama Tužilaštva, optužnica je podignuta protiv trojice komandanata 2. Operativne grupe – generala J. Cokića (1934.), M. Ružinovskog (1935.) i P. Strugara (1933.).

Optužnica je podignuta i protiv komandanta 9. Vojno-pomorskog sektora, admirala M. Jokića (1935.) i njegovog zamenika, kapetana bojnog broda M. Zeca (1943.).

Optuženi su i komandant 2. Taktičke grupe, general B. Stanković (1934.), komandant 472. motorizovane brigade, potpukovnik O. Vičić (1944.) i njegov zamenik, major R. Komar (1951.).

Takođe su optuženi kapetan I. klase V. Kovačević, zvani Rambo (1961.), koji je komandovao 3. bataljonom 472. motorizovane brigade i poručnik bojnog broda Z. Gvozdenović (1958.), koji je komandovao raketnom topovnjačom 403.

Protiv svih optuženih je predloženo određivanje pritvora i raspisivanje poternice, navodi županijsko tužilaštvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Proces pred Haškim sudom

Inače, neki od optuženih već su procesuirani pred sudom u Hagu.

U procesu pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Pavle Strugar je osuđen na 7 i po godina zatvora 17. jula 2008. godine, dok je optužnica protiv Milana Zeca povučena 26. jula 2002. godine.

Miodrag Jokić je osuđen na 7 godina zatvora 30. avgusta 2005. godine.

Haški tribunal je Vladimira Kovačevića Ramba, u junu 2004. godine, privremeno pustio iz pritvora radi lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Predmet protiv Kovačevića, inače je prvi slučaj koji je Haški tribunal prosledio Srbiji, odnosno Specijalnom tužilaštvu u Beogradu.

Specijalni sud u Beogradu privremeno je obustavio proces protiv Kovačevića decembra 2007. godine, sa obrazloženjem da zbog bolesti okrivljeni nije u stanju da prati suđenje.

Kovačević je zbog bolesti hospitalizovan na psihijatrijskom odeljenju VMA.

Izvor: RTS

Ostavi poruku